I många år har studenter frågat mig om jag inte är rädd för att bli arbetslös som radiolog. Detta började redan långt innan Chat GPT och den senaste AI-hajpen drog i gång. Utvecklingen kring nya beslutsstöd har gått i rasande takt. Det finns hundratals CE-märkta AI-produkter på hyllan att välja mellan, men hur ska man välja rätt, och hur vet man att de verkligen fungerar med vår hårdvara och i vår population? 

I Läkartidningen nummer 27–31/2023 beskriver Fredrik Strand och medarbetare valideringsplattformen VAI-B och en del av utmaningarna kring att utvärdera AI-system inom bröstradiologi. Att enbart förlita sig på CE- eller FDA-märkningen håller nämligen inte. Många utvärderingar som gjorts består endast av retrospektiva analyser, ofta initierade av tillverkarna själva, under kliniska omständigheter som inte alltid speglar ens egna. Det krävs kontinuerlig utvärdering i takt med att förutsättningar ändras. Hur påverkar exempelvis installation av en ny röntgen­apparat algoritmens prestanda? 

Som vi på Läkartidningen tidigare rapporterat kommer nu klinisk implementering i gång runtom i landet. Hur kommer det att påverka juniora och seniora kollegor?

Vi behöver lära oss att arbeta med vår nya »kollega«. Kommer vi att ha över- eller undertro på beslutsstödet? Blir tröskeln för att ifrågasätta AI densamma som för en annan kollega? Hur kommer det att påverka utbildningen?

En sak är i alla fall säker: arbetslös blir jag inte.