Utvecklingen av säkra och effektiva covid-19-vacciner inom ett år efter att sars-cov-2 först identifierades räknas redan som en av den moderna vetenskapens stora framgångar. Även om antalet dödsfall och sjukhusinläggningar på grund av covid-19 har minskat är kampen mot sars-cov-2 inte över. Viruset fortsätter att utvecklas och orsakar fortfarande ett stort antal infektioner, sjukhusvistelser och dödsfall globalt. Eftersom det är rimligt att anta att sars-cov-2 kommer att fortsätta att utvecklas med nya varianter är målet för nästa generations vacciner och behandlingar att vara effektiva oavsett den utvecklingen.

Detta är bakgrunden till en artikel publi­cerad den 26 juli i New England Journal of Medicine som beskriver att president Biden nyligen anslagit 5 miljarder dollar till ett forskningsprojekt kallat NextGen. Projektet kommer att fokusera på tre huvudområden: vacciner som ger bredare immunitet mot nya sars-cov-2-varianter, vacciner som genererar effektiv slemhinneimmunitet och monoklonala antikroppar som kan stå emot viral utveckling och fungera som en grund för vår arsenal mot nya hot från coronavirus.

Mänskligheten är som bekant kapabel att göra det värsta och det bästa mot sin egen art. Det förra ser vi dagligen manifesteras exempelvis i form av krig i vårt närområde. Att på kort tid få fram verkningsfulla vacciner och därigenom tämja en pandemi är ett gott exempel på den senare egenskapen.