Jag ber härmed att få rapportera mig själv som skyldig. Jag är illojal mot båda mina arbetsgivare: universitetet och regionen. Om någon av dem skulle få för sig att anlita en extern advokatbyrå för att utreda hur jag använder min arbetstid, så vill jag bespara skattebetalarna den utgiften. Här kommer min fulla bekännelse: jag är lärare, forskare, överläkare, chef, bakjour, handledare och mentor. Jag har ingen aning om hur jag fördelar min tid i minuter eller timmar.

Därtill är jag redaktör på Läkartidningen och skriver den här texten. Jag författar läroböcker, föreläser på kongresser, sitter i två stiftelser för medicinsk informatik, är ibland opponent och har haft förtroende­poster i nationella och internationella organisationer. Jag undervisar inte bara studenter, utan även sjukvårdspersonal. Jag svarar på universitetsmejl från min regionadress. Jag kopplar alla samtal till min privata mobil, för att säkert vara nåbar, men jag svarar inte när jag föreläser. Jag bryter min lagstadgade semester från universitetet för att täcka upp på kliniken på sommaren.

Men det kanske jag slipper i sommar? Jag kan i stället göra Karin Pettersson sällskap. Karin, som nyligen avskedades från Karolinska universitetssjukhuset på grund av illojalitet. Vad sägs om en lång, avkopplande pilgrimsvandring? Det kostar inte så mycket, så det kan vi nog klara, även om vi båda är arbetslösa då.