Kommer ni ihåg att vi genomlevt en pandemi? I dag betraktas sars-cov-2 som nästan vilket luftvägsvirus som helst, och få blir svårt sjuka. Förhållandevis få barn drabbades av svår covid under pandemin – så varför reflektera nu?

Nyss hemkommen från ett europeiskt barninfektionsmöte är det uppenbart att barn i Europa fortfarande betalar ett högt pris vad gäller infektionssjukdomar efter pandemin. Storbritannien har sin värsta mässlingsepidemi på många år, och kikhosta ökar både i Sverige och Europa. »Varför just nu?« är den fråga som många ställer sig.  Sannolikt samverkar flera faktorer, varav en är att många länder stängde ner samhället, inklusive dagis och skolor för de yngsta. För de sjukdomar som kan förebyggas med vaccin, eller som i fallet mässling utrotas helt, är det tydligt att barnvaccinationsprogrammen påverkades mycket negativt av nedstängningarna i Europa, vilket har lett till flera mässlingsutbrott inklusive dödsfall hos barn. I Sverige, som valde en annan väg, påverkades lyckligtvis inte barnvaccinationerna under pandemin. Experter varnar också för att vaccinationstvekan breder ut sig bland människor i Europa.

Vi inom sjukvården bör bidra till att människor får adekvat information om de vacciner som erbjuds i Sverige, oavsett om det är inom ramen för barnvaccinationsprogrammet, riskgruppsvaccination eller vacciner som rekommenderas av andra skäl, som TBE, HPV eller bältros. Studier visar att en tydlig rekommendation från vårdpersonal om nyttan med vaccination är positivt kopplad till viljan att vaccinera sig. Påminn gärna både barn, anhöriga och patienter om att vacciner skyddar mot svår sjukdom. Kanske värt att diskutera mer på din arbetsplats?