Att inte satsa på framtiden kan bli dyrt

»Det är tyvärr alldeles för enkelt att föreställa sig hur AT-läkares och studenters entusiasm bleknar med tiden.«   (1 kommentar)

Separera myter från medicin

»Andra myter som avlivas är att HPV-vaccin orsakar autism … eller att underlivet doftar bättre om man äter ananas«, skriver Lena Marions om en bok som gjort succé.  

Läkartidningen – en källa till bred kunskap

Läkartidningen – en källa till bred kunskap

»… jag hoppas och tror att det i varje nummer finns flera artiklar som intresserar och inspirerar flertalet.«

Ledsamt att kalla vårt jobb för »produktion«

»Vad säger det om oss själva och vår syn på vår profession? Har vi dåligt självförtroende? Är vi bara slarviga med orden?« (1 kommentar)

Akademisk frihet i en osäker värld

»… universitetens ledningar och lärare bör … verka för en ökad autonomi.«

Labbresultat – grund för de flesta vårdbeslut

»Framtiden är en tätare kontakt och dialog mellan laboratorieläkare och behandlande läkare …«

Genetiska test inte så enkla att tolka

»Marknaden för allehanda kommersiella och för allmänheten tillgängliga hälsotest kommer att öka kraftigt i framtiden.«

Dags att lyssna på professionen

»Politiker och tjänste­män bör i större utsträckning … lyssna på profes­sionen.«

Relationer viktiga för förtroendet i vården

»Att … bejaka sjukvårdspersonalens verklighetsbeskrivning kan också verka förtroendeskapande.«

Psykiatriforskning är mer jämställd

»Men intressant nog, för mig som psykiater, stack Lancet Psychiatry ut. I den var drygt 45 procent av författarna kvinnor …«

Ord av betydelse

Ord av betydelse

»Försäkringsbolag, tillsynsmyndigheter och domstolar grundar till stor del sina bedömningar på medicinska underlag …«

»Influencers« – en guldgruva för företag

»Ett par månader senare hade försäljningen av det aktuella läkemedlet ökat med 21 procent.«

Både bredd och spets behövs

»I takt med en ökad specialisering blir det allt svårare att behålla en bred kompetens.«

Rätt sorts övning ger färdighet

»Övning är bra, men riktade och målmedvetna övningar, reflektion och ­systematisk återföring av gjorda erfarenheter är bättre.«

Biologin är grunden

»… krävs god för­ståelse av hur människans biologi fungerar normalt och vid olika tillstånd.«

Slutbetänkande som väcker knäckfrågor

»Hur finansierar vi till exempel läkemedel som innebär helt nya behandlingsmöjligheter och därmed nya kostnader?«

Fokus på hälso- och sjukvårdsforskning

»Fammi … skulle bidra till att utveckla den svenska primärvården, närsjukvården och den kommunala hälso- och sjukvården.«

Ny läkarutbildning bör samordnas nationellt

»… utbildningsplaner som bland annat underlättar byte av studieort under utbildningen är efterlängtade.«  

Säkerhetsbestämmelser i vården – finns dom?

»Kan det spegla att vi lärare och äldre kollegor inte ser på dessa som säkerhetsbestämmelser utan mer som just en rutin (yrkesvana)?«

Trend av ökad psykisk ohälsa måste brytas

»Hänsyn måste tas till olika individers förmåga att tåla stress – i skolan, på arbetet eller i sociala medier.«