Denna webbplats vänder sig till läkare

Cancerscreening åter i strålkastarljuset

Cancerscreening åter i strålkastarljuset

»... beslut om införande eller omprövning av screeningprogram bör tas av oberoende instanser i transparenta processer. Det låter bra, tycker jag ...«

En god egenskap hos mänskligheten

En god egenskap hos mänskligheten

»Mänskligheten är som bekant kapabel att göra det värsta och det bästa mot sin egen art.«

Sommar i sjukvården

Sommar i sjukvården

»… man får fokusera på patienten framför sig här och nu …«

AI, nu kör vi – med bältet på

AI, nu kör vi – med bältet på

»Blir tröskeln för att ifrågasätta AI densamma som för en annan kollega?«

Absurd lagändring om abort fyller ett år

Absurd lagändring om abort fyller ett år

»I Indiana dömdes nyligen en gynekolog till böter efter att hon berättat om en 10-årig flicka som blivit gravid efter våldtäkt ...«

Ge demonerna det de inte vill ha: frisk luft

Ge demonerna det de inte vill ha: frisk luft

»Värdet av fysisk aktivitet mot psykisk ohälsa kan formuleras på olika sätt. Regissören Ingmar Bergman talade om demoner.«

Många är tacksamma för det arbete vi gör

Många är tacksamma för det arbete vi gör

»För att återkoppla till en krönika för några veckor sedan här i Läkartidningen påminns jag ännu en gång om att vi har förmånen att jobba i ett av världens bästa sjukvårdssystem.«

Att bara peka finger löser inga problem

Att bara peka finger löser inga problem

»Hur skulle det i stället se ut med konstruktiva och faktabaserade kampanjer som pekar på möjligheten att kunna arbeta i ett av världens bästa sjukvårdssystem ...«

Att förebygga sjukdom är viktigt för läkare

Att förebygga sjukdom är viktigt för läkare

»Dessa trender hotar möjligheten att bedriva en tillgänglig och god sjukvård.«

Jag har en fantasi …

Jag har en fantasi …

»Hur mycket av journalinnehållet stödjer god vård, uppföljning och forskning?« (2 kommentarer)

Vad gör en forskningspartner?

Vad gör en forskningspartner?

»Studiedeltagare, patienter och närstående betraktas som partner i allt fler sammanhang.«

Om etisk stress och att förstå sina gränser

Om etisk stress och att förstå sina gränser

»... det kanske svåraste med läkaryrket är att lära sig sätta gränser för sina patienter och för sig själv, och att acceptera att det aldrig har gått, och inte heller i dag går, att göra allt för alla...« (4 kommentarer)

Forskning och klinik – en krokig väg att ta

Forskning och klinik – en krokig väg att ta

»Tiden då man ska arbeta med sin forskning kallas för forskningsledighet. Begreppet säger något om den attityd som kliniskt verksamma forskare många gånger möter.«

Läkare vill man vara hela livet

Läkare vill man vara hela livet

»Många spännande möten uppstår varje dag på onkologmottagningar, hälsocentraler eller förlossningsavdelningar. Och tänk att få dyka ned i spännande forskningsprojekt, hjälpa människor i katastrofdrabbade länder eller kanske skriva en roman.«

Orden spelar roll!

Orden spelar roll!

»... ett ökat fokus på hur vi använder oss av språket och hur vi formulerar oss vore ett värdefullt komplement i den livslånga utbildningen i läkekonst.«

Även diagnostik kräver vårdplatser

Även diagnostik kräver vårdplatser

»Diskussionen om vårdplatser behöver breddas för att även inbegripa perspektivet att klinisk diagnostik och lärande kräver observation av den sjuka patienten över tid.«

Läkartidningen gör vi tillsammans

Läkartidningen gör vi tillsammans

»Tillsammans gör vi Läkartidningen ännu mer angelägen för läkarkåren och samhället i stort.«

Ny artikeltyp belyser vårdens organisation

Ny artikeltyp belyser vårdens organisation

»Läkartidningens bedömning är därför att det behövs en fördjupad täckning av organisationsfrågor som påverkar patienter och personal.«

En anda värd att föra vidare

En anda värd att föra vidare

»Folke lät sig inte nedslås. Utöver att vara en förkämpe för den kliniska farmakologin stod han för en rad värden, som är giltiga oavsett medicinsk specialitet och tidsålder ...«

Annus horribilis

Annus horribilis

»Den nödvändiga omställningen av hälso- och sjukvårdens resurser under pandemin är en erfarenhet vi gärna skulle ha varit utan, men den är samtidigt en påminnelse om hur snabbt förutsättningarna kan förändras för en i huvudsak väl fungerande hälso- och sjukvård.«