Strävan efter naturlig immunitet riskabel

Strävan efter naturlig immunitet riskabel

Det är en dålig idé att försöka dra på sig smittan med flit – särskilt om man inte är vaccinerad.

Global immunitet …

Global immunitet …

»Förhoppningsvis kan vi dock snart sluta skriva så mycket om covid-19, vilket jag ser fram emot.« (1 kommentar)

Att förskriva eller inte förskriva, det är frågan

Att förskriva eller inte förskriva, det är frågan

»Men för denna … så betydelsefulla analys … krävs tid och kontinuitet …«

Hur får man någon att tänka om?

Hur får man någon att tänka om?

»I en polariserad debatt med högt tonläge är det extra viktigt att verka för öppna sinnen.«

Samarbete för god förlossningsvård

Samarbete för god förlossningsvård

»Såväl nyutbildade barnmors­kor som nyutbildade läkare behöver mer erfarna kolleger att luta sig emot.« (1 kommentar)

Bättre att vara säker på att vara osäker …

Bättre att vara säker på att vara osäker …

»... det viktigaste är att erkänna osäkerheten och genom aktiva åtgärder reducera den.«

Lagom mycket panik kan behövas ibland

Lagom mycket panik kan behövas ibland

»I jämförelse med coronapandemin är dock klimatkrisen ett väsentligt större problem ...«

Tillgänglighet i vården – mer än väntetider

Tillgänglighet i vården – mer än väntetider

»Låga tillgänglighetsbarriärer är en förutsättning för god kvalitet i sjukvården …«

Kloka kliniska val

Kloka kliniska val

»En onödig undersökning eller behandling kostar inte bara tid och pengar. Den kan också vara direkt skadlig …«

Mjuka men viktiga värden i vården

Mjuka men viktiga värden i vården

»… riskerar försiffringen av vården att vi glömmer be­tydelsen av de etiska och mänskliga aspekterna …«

Behandla högt blodtryck bättre!

Behandla högt blodtryck bättre!

»Stora vinster i förbättrad folkhälsa skulle sannolikt kunna uppnås …«

Hundraåringen som finns kvar

Hundraåringen som finns kvar

»Jag tänker att vi borde ta tillfället i akt och stärka våra nordiska samarbeten.«

Rehabilitering behövs trots oklar diagnos

Rehabilitering behövs trots oklar diagnos

Ämnet är högaktuellt nu när postcovidsyndromet med långvariga eller sena symtom från olika organsystem efter covid-19 rapporteras i en oroande omfattning här i Sverige och internationellt.

Vaccin mot vaccinskepsis ännu ej i sikte

Vaccin mot vaccinskepsis ännu ej i sikte

»Boten mot vaccinmisstro är dock inte att dumförklara motparten.« (1 kommentar)

Vitaminer eller inte vitaminer?

Vitaminer eller inte vitaminer?

»Kvinnor med klimakteriebesvär är en tacksam målgrupp för hälsokostbranschen.«

Två fromma förhoppningar

Två fromma förhoppningar

»Kärnan i det medicinska arbetet ... har fungerat mycket väl ...«

Det ljusnar …

Det ljusnar …

»Artikeln är ett exempel på när sjukdomar och skador, som tidi­gare inte har beskrivits eller funnits, förmed­­las till läkarkåren …«

Ungas lärande en grund för samhällsutveckling

Ungas lärande en grund för samhällsutveckling

»Läkare som visar intresse för ungas lärande och vad kunskap kan betyda kan påverka synen på utbildning och även framtida yrkesvägval.«

Läkemedelslagen behöver diskuteras

Läkemedelslagen behöver diskuteras

»… det är den typen av studier som sjukvården och, i det här fallet, hela samhället efter­lyser.«

Gammal är äldst – insulinet står sig än

Gammal är äldst – insulinet står sig än

»Man kan imponeras av hur snabbt, även med dagens mått mätt, man kunde skala upp produktions­takten.«