Universiteten ställer om men inte in

Universiteten ställer om men inte in

»Det är sannolikt att den oerhört snabba digitalisering av undervisningen som framtvingats av den rådande situationen oåter­kalleligen kommer att förändra hur utbildningen sker framgent.«

Läkemedel för bästa effekt vid graviditet

Läkemedel för bästa effekt vid graviditet

»Att inte bara läkemedel, utan även obehandlad sjukdom hos den gravida kvinnan, kan utgöra en risk för fostret.«

Vårt starkaste kort att lita på våra experter

Vårt starkaste kort att lita på våra experter

»Att lita på våra medicinska experter och våra expertmyndigheters råd är därför vårt starkaste kort ...«(1 kommentar)

Svåra prövningar för sjukvården väntar

Svåra prövningar för sjukvården väntar

»Nu har det oförutsedda inträffat och det visar sig tyvärr att beredskapen inte är så god.«

Vem ska få HLR?

Vem ska få HLR?

»Ska vi sluta rekommendera vård till grupper vars långtidsutfall inte blev bra?« (2 kommentar)

I god vård samverkar psykiatri och somatik

»Svensk sjukvård ligger i framkant inom många specia­liteter, dock inte inom detta område.«

Att se saker ur olika perspektiv

»Jag önskar att våra beslutsfattare skulle auskultera ett helt arbetspass på en av de hårt ansatta akutmottagningarna.«

När värderingar får styra besluten

»Vad har prioriterats i dessa exempel? Inte kvinnors hälsa i alla fall.«

Vård enligt bästa praxis – varje gång

»Lika märkligt är det att 80–90 procent följsamhet till bästa praxis har kommit att betraktas som ’tillräckligt bra’.«   (2 kommentar)

Individanpassning kräver flera perspektiv

»Det kan även föreligga genetiska skillnader mellan individer vad gäller … ett läkemedels måltavla.«  

Ett nytt decennium!

»… vad som är klart är att det fortfarande finns stora behov att fylla för forskning och medicinsk utveckling.«

Önskelista till Tomten

»För att göra det enklare för Dig kommer här min önskelista i samlad form: …«

Det livsviktiga syret

»Utan anpassningen till syre så skulle det inte finnas några flercelliga organismer på jorden.«

Bättre en remiss för mycket …

»Mitt första läkar­vikariat efter examen var som distriktsläkare på en enläkarstation …«

Ingen verkstad utan verktyg

»Då på 1980-talet hade vi inga särskilt tränade transport­team, och utrustningen var uråldrig.«

Patienters personlighet utmanar läkekonsten

»… det avvikande kan i stället beskrivas som ett konti­nuum från en normal personlighet till ett svårt personlighetssyndrom.«

Att inte satsa på framtiden kan bli dyrt

»Det är tyvärr alldeles för enkelt att föreställa sig hur AT-läkares och studenters entusiasm bleknar med tiden.«   (1 kommentar)

Separera myter från medicin

»Andra myter som avlivas är att HPV-vaccin orsakar autism … eller att underlivet doftar bättre om man äter ananas«, skriver Lena Marions om en bok som gjort succé.  

Läkartidningen – en källa till bred kunskap

Läkartidningen – en källa till bred kunskap

»… jag hoppas och tror att det i varje nummer finns flera artiklar som intresserar och inspirerar flertalet.«

Ledsamt att kalla vårt jobb för »produktion«

»Vad säger det om oss själva och vår syn på vår profession? Har vi dåligt självförtroende? Är vi bara slarviga med orden?« (1 kommentar)