Mindre monolog och mer dialog

Vetenskaplig publicering vilar tungt på referentgranskning, en tids- och resurskrävande process långt från fulländning. Ingen tidskrift, inte ens de finaste, kan helt undvika dess fallgropar. Ändå är de flesta redaktioner överens – systemet behöver utvecklas, men i princip finns inget bättre alternativ (Lästips: »I hate your paper« http://www.the-scientist.com/2010/8/1/36/1/ ) Referenternas manusgranskning är viktig, men du […]

Skönlitteratur och läkekonst

För en tid sedan läste jag om en nyligen utkommen avhandling som belyser sambandet mellan läsning av skönlitteratur och utveckling av läkares empatiska förmåga. Ett samband som förstås är svårt att bedöma, men artikeln fick mig att reflektera över fenomenet. Att vara en god doktor förutsätter gedigna medicinska kunskaper men också en väl utvecklad empatisk […]

Behövs de stora kongresserna?

I månadsskiftet augusti–september pågick den europeiska hjärtkongressen i Stockholm. 30 000 personer uppges ha deltagit, och »varenda kvadratmeter« på Älvsjömässan togs till vara, enligt mässchefen. Sällan känner man sig så internationell i Sverige som på ett sådant möte där landsmän verkligen försvinner i mängden och allehanda språk far igenom den något syrefattiga luften i folkvimlet. Behövs […]

Arbetskamraten – en livlina

Efter att ha lämnat kliniskt arbete för några år sedan har jag regelbundet återgått i tjänst för att hålla kontakt med vårdens verklighet IRL, som man numera säger. Så gjorde jag även i år. Under en bakjoursnatt blev jag inkallad för att operera en kvinna med ett akut buktillstånd. Operationsfyndet överensstämde inte helt med det […]

Forskning kan ha fel

Jag tror att alla forskare drivs av ett mått av idealism, att den överbryggande idén med planer och protokoll också handlar om något som är stort och vackert. Som en bättre värld där smärta kan betvingas. Jag har ingen egen erfarenhet och har inte frågat någon rakt på sak. Ändå är jag säker: att bli […]

Amerikansk morotsmodell – något för Sverige?

Att förändra rutiner och beteenden är för de allra flesta notoriskt svårt. Ekonomiska styrmedel kan utgöra en drivkraft. I USA har kongressen och Obama­administrationen beslutat om att möjliggöra för de statliga myndigheterna Medicare (för dem över 65 år) och Medicaid (för fattiga och låginkomsttagare) att ekonomiskt belöna de läkare och sjukhus som använder e-journaler för […]

Åter på kliniken

Jag har när detta skrivs (2/8) arbetat min första dag på kliniken efter att ha varit ledig under den i södra Sverige närmast helt regnfria och soliga julimånaden. Ute har regnet vräkt ner denna dag. På avdelningen har jag träffat arbetskamrater som vittnar om ett tufft arbetsklimat under sommaren hittills. Antalet besök på akutmottagningen är […]

Behöver jag se patienten?

Det är sommar, och verksamheten är neddragen till minimum eller till vad som kan anses vara medicinskt säkert. Vi som är kvar i verksamheten har det körigt, för tyvärr tar ju varken svår sjukdom eller olycksfall någon semester, det sistnämnda faktiskt tvärtom. Remisser skrivs, telefonkontakter tas för att få patienter bedömda, övertagna till andra avdelningar […]

Sjukvård handlar också om att gå i mål

Jag minns en besvärlig journatt då bakjouren yttrade de bevingade orden »om detta var fotboll skulle vi vara stjärnor i Premier League«. Som pojklagstränare och neonatolog in spe tyckte jag det var en pricksäker reflektion. Vårdlaget hade gått i mål med stora sekretessbelagda svårigheter. High-five! Sport är mer än praktik (även om fotbolls-VM tagit vardagsrummet […]

Ett förlag i utveckling

Även Läkartidningen Förlag AB måste utvecklas. För fem år sedan var den tryckta tidningen tillsammans med en modest sajt den enda kommunikationskanalen till läsarna. I dag har vi en utvecklad sajt som dateras upp, ofta flera gånger dagligen. Vi har startat en populärvetenskaplig tidning, Hälsa & Vetenskap, som knyter an till människors ökade intresse för […]

»Vi är alla mutanter«

Ovanstående citat är hämtat ur en artikel med titeln »Genomic medicine – an updated primer« (N Engl J Med 2010;362:2001-11). Om man i likhet med mig är föga bevandrad i den genetiska forskningens landvinningar är detta en informativ och intressant läsning. Artikeln innehåller bland annat en utförlig ordlista över begrepp som nog är självklara för […]

Morgondagens läkare – vårt ansvar

Medierna har under de senaste dagarna fokuserat mycket på den läkare som fråntagits sin behörighet som specialist i Norge men som nu i stället är verksam i Sverige. Frågan om hur detta ska hanteras ligger nu på Socialstyrelsens bord, men diskussionen kanske borde väcka även andra frågor. På läkarutbildningen, precis som på andra utbildningar, träffar […]

Läkarfakta i fickformat – kan rädda festen!

Ni missade väl inte »Läkarfakta 2010« som följde med som bilaga i Läkartidningen för tre veckor sedan (www.korta.nu/lakarfakta)? I plånboksvänligt format, bara att plocka fram på nästa middagsbjudning ifall samtalsämnena tryter. Det kanske inte är så intressant att du och dina 33 700 läkarkollegor årligen delar på 26,5 miljoner patientbesök (genomsnittligt pensum är alltså 786 besök). […]

Katastrof eller katastrofalt – vad menas egentligen?

För några veckor sedan hörde jag på radions morgonnyheter en diskussion om att allt fler grisbönder ger genmodifierad soja till sina grisar. Den ena debattören var upprörd och tyckte det var katastrofalt att vi inte fick denna varudeklaration innan vi köpte vårt griskött. Nyligen skrevs det att metallavtalet var en katastrof, och regelbundet anses katastrofen […]

Hälsoekonomi i läkarutbildningen

Gränserna för vad som är medicinskt möjligt utvidgas kontinuerligt. Men, att göra allt för alla patienter vore ekonomiskt orimligt. Detta problem är dock knappast något som tas upp systematiskt i läkarutbildningen. I en artikel av Molly Cooke (N Engl J Med 2010;­362:1253-5) diskuteras just den medicinska utbildningens ansvar för att utbilda till kostnadsansvar. Jag kommer […]

Läkare utan gränssnitt

Jag vill ha en Ipad. Alltså en sådan där precis färdigfräst läsplatta, den som ser ut som en gigantisk Iphone. Eller någon generisk variant av densamma, närhelst sådana dyker upp. Varför? För att det är en manick som kan hjälpa mig. I min utbildning: genom att bistå mig med kunskapsunderlag, med beräkningsverktyg. Hjälpa mig i […]

När väntan på åklagaren blir lång

Den som väntar på en åklagare kan få vänta länge, men snart börjar rättegången om flickan som dog på Astrid Lindgrens barnsjukhus – efter orimligt lång tid som inte kan gagna någon part i målet. Innan jag utvecklar mina tankar vill jag avge en jävsdeklaration. Jag har arbetat på den intensivvårdsavdelning som först vårdade flickan […]

En seger för vetenskapen

En appellationsdomstol har friat vetenskapsjournalisten Simon Singh från den tidigare domen för förtal av det brittiska kiropraktikersällskapet (BCA) – och det var väl för väl! Singh hade i en tidningskrönika lagt fram att det saknas vetenskaplig evidens för kiropraktisk behandling av barn med kolik, öron­inflammation och astma, med tillägget att BSA »glatt främjar bluffbehandlingar«. I […]

Avbrytande av behandling – vad säger lagen?

I det i dagspress och Läkartidningen belysta fallet med en 31-årig svårt sjuk kvinna som vill avbryta sin respiratorbehandling är Socialstyrelsen och många politiker tveksamma. Man vill utreda, fundera, rådslå och förankra. Ett klart uttalande har dock gjorts av Barbro Westerholm (FP) i Aftonbladet den 18 mars: »Det är bara inom psykiatrin man kan tvångsbehandla […]

Nya rön kan ge bättre depressionsbehandling

Under de senaste trettio åren har mer än hundra randomiserade kontrollerade studier visat att psykoterapi är en effektiv behandlingsmetod vid depression. Metaanalyser har entydigt slagit fast måttliga till stora behandlingseffekter jämförbara med effekten av farmakologisk behandling. För något år sedan publicerades två meta-analyser rörande effekten av farmakologisk behandling vid depression. Analyserna visade att behandlingseffekterna var […]