Forskning med förhinder

Läkare under utbildning forskar i dag i allt mindre utsträckning, rapporterar Sylf (se LT nr 3/2009). Varför är det så? Klinisk forskning är viktig, och svenska kliniska studier citeras ofta internationellt. De flesta som disputerar i dag avslutar därmed sin forskning i stället för att använda forskarutbildningen som »körkort« och på så sätt fortsätta höja […]