Denna webbplats vänder sig till läkare

Hujedamej! Den Nya Influensan är här!

I dagens medielandskap fortplantas informationen blixtsnabbt i interkontinentala kablage, med direktleverans till ditt eget fönster mot omvärlden. Medicinska nyheter röner alltid stort intresse, särskilt om vi känner oss personligt berörda. Vem fångas inte av rubriker om en ny epidemisk farsot? I likhet med andra stora nyheter har rapporteringen om den nya influensan följt ett mönster. […]

IT-system som underlättar för patienten

För att kunna fatta riktiga medicinska beslut krävs ett adekvat informationsunderlag och tid med och för patienten. Sjukvården använder informations- och kommunikationsteknologi relativt osystematiskt jämfört med andra verksamhetsområden i samhället. I en metaanalys av 257 »health information technology«-studier framgick att efterföljandet av riktlinjer var bättre, användningen av sjukvård lägre och felhändelserna färre när multifunktionella system […]

Ronden – ett bra tillfälle för undervisning

Efter ett kort påsklov i härligt vårväder har många av oss nu återvänt till kliniskt arbete, forskning, undervisning eller studier. Ofta ska dessa arbetsuppgifter kombineras på ett bra sätt. Ronden har trots (eller kanske på grund av) att den är en väletablerad företeelse ibland varit ifrågasatt. Alternativa varianter för kommunikation vårdgivare sins-emellan och med patienter […]

Medicinsk etik när den är som mest akut

Medicinsk etik har de senaste veckorna diskuterats flitigt på våra arbetsplatser och i Läkartidningen. Oavsett specialitet tycks frågeställningarna bli fler ju mer avancerad behandling vi kan ge. I många fall har vi tid att samla den bästa kompetensen runt patienten och dennes familj för att tillsammans ta svåra behandlingsbeslut. Nyligen besökte jag ett av världens […]

Ny på jobbet

Jag är ny på jobbet. Mitt första publika uppdrag är att skriva denna reflexion. – Hur det känns? – Bra! – Nervöst? – Inte särskilt! Liksom alla läkare har jag gjort det förut, klivit in i ett nytt arbetslag. En gång försökte jag och några kollegor räkna antalet tillfällen vi kommit första dagen till en […]

Forskning med förhinder

Läkare under utbildning forskar i dag i allt mindre utsträckning, rapporterar Sylf (se LT nr 3/2009). Varför är det så? Klinisk forskning är viktig, och svenska kliniska studier citeras ofta internationellt. De flesta som disputerar i dag avslutar därmed sin forskning i stället för att använda forskarutbildningen som »körkort« och på så sätt fortsätta höja […]