Ett nytt decennium!

»… vad som är klart är att det fortfarande finns stora behov att fylla för forskning och medicinsk utveckling.«

Önskelista till Tomten

»För att göra det enklare för Dig kommer här min önskelista i samlad form: …«

Det livsviktiga syret

»Utan anpassningen till syre så skulle det inte finnas några flercelliga organismer på jorden.«

Bättre en remiss för mycket …

»Mitt första läkar­vikariat efter examen var som distriktsläkare på en enläkarstation …«

Ingen verkstad utan verktyg

»Då på 1980-talet hade vi inga särskilt tränade transport­team, och utrustningen var uråldrig.«

Patienters personlighet utmanar läkekonsten

»… det avvikande kan i stället beskrivas som ett konti­nuum från en normal personlighet till ett svårt personlighetssyndrom.«

Att inte satsa på framtiden kan bli dyrt

»Det är tyvärr alldeles för enkelt att föreställa sig hur AT-läkares och studenters entusiasm bleknar med tiden.«   (1 kommentar)

Separera myter från medicin

»Andra myter som avlivas är att HPV-vaccin orsakar autism … eller att underlivet doftar bättre om man äter ananas«, skriver Lena Marions om en bok som gjort succé.  

Läkartidningen – en källa till bred kunskap

Läkartidningen – en källa till bred kunskap

»… jag hoppas och tror att det i varje nummer finns flera artiklar som intresserar och inspirerar flertalet.«

Ledsamt att kalla vårt jobb för »produktion«

»Vad säger det om oss själva och vår syn på vår profession? Har vi dåligt självförtroende? Är vi bara slarviga med orden?« (1 kommentar)

Akademisk frihet i en osäker värld

»… universitetens ledningar och lärare bör … verka för en ökad autonomi.«

Labbresultat – grund för de flesta vårdbeslut

»Framtiden är en tätare kontakt och dialog mellan laboratorieläkare och behandlande läkare …«

Genetiska test inte så enkla att tolka

»Marknaden för allehanda kommersiella och för allmänheten tillgängliga hälsotest kommer att öka kraftigt i framtiden.«

Dags att lyssna på professionen

»Politiker och tjänste­män bör i större utsträckning … lyssna på profes­sionen.«

Relationer viktiga för förtroendet i vården

»Att … bejaka sjukvårdspersonalens verklighetsbeskrivning kan också verka förtroendeskapande.«

Psykiatriforskning är mer jämställd

»Men intressant nog, för mig som psykiater, stack Lancet Psychiatry ut. I den var drygt 45 procent av författarna kvinnor …«

Ord av betydelse

Ord av betydelse

»Försäkringsbolag, tillsynsmyndigheter och domstolar grundar till stor del sina bedömningar på medicinska underlag …«

»Influencers« – en guldgruva för företag

»Ett par månader senare hade försäljningen av det aktuella läkemedlet ökat med 21 procent.«

Både bredd och spets behövs

»I takt med en ökad specialisering blir det allt svårare att behålla en bred kompetens.«

Rätt sorts övning ger färdighet

»Övning är bra, men riktade och målmedvetna övningar, reflektion och ­systematisk återföring av gjorda erfarenheter är bättre.«