Trend av ökad psykisk ohälsa måste brytas

»Hänsyn måste tas till olika individers förmåga att tåla stress – i skolan, på arbetet eller i sociala medier.«

Med professionen för patienten

»Behöver man då verkligen regelbundet nya floskler som ska uppfostra och i bästa fall inspirera medarbetare som redan valt att viga år av studier och yrkesmässiga liv till att hjälpa andra?«  (1 kommentar)

Klinisk forskning – en utmaning

»Om det vore lite enklare för kliniker att forska skulle nog fler välja att fortsätta …«

1177:s datalagring bör mana till eftertanke

»Människor är inte ettor och nollor som kan lagras på en öppen server i Thailand.«  

Hållbarhet och utbildningsfrågor

»Utbildning är en viktig komponent i arbetet för minskad miljöpåverkan.« (1 kommentar)

Så kan vi få starka och ansvarsfulla lärosäten

»Vidare föreslås att uppdraget om livslångt lärande åter explicit slås fast i högskolelagen.«

Dröm om en svensk förskrivarexamen

»Den fria förskrivningsrätten är intimt förknippad med läkarrollen och något vi vill värna om.«  

Ny lag om forskningsdatabaser på gång

»Vilket knastertorrt sömnpiller, tänker kanske någon. Möjligen, men absolut inte oviktigt.«

Patientmedverkan för bättre vård

»Patienter som fick se ultraljudsbilder  av sin egen halspulsåder … fick en förbättrad risk­profil …«

Att skapa våra framtida kolleger

»Vilka kolleger vill vi ha? Vilken doktor vill jag själv möta när jag eller mina anhöriga behöver vård?«  

Depression hos äldre – ett förbisett tillstånd

»Av den äldre befolkningen har upp till 15 procent depressiva besvär av klinisk valör.«

Har vi råd att inte investera?

»Personalflykt, framför allt av erfarna, kompetenta mentorer och kollegor, följer. Nya relationer måste byggas upp.«

Ett barn är fött

»Ett av fyra Stockholmsbarn födda inom äktenskapet dog före ett års ålder.«

Förändringar på vetenskaplig grund

»Vad skulle hända om vetenskaplig metodik infördes när det gäller alla slags förändringar, organisatoriska såväl som behandlingar?«

Att införa och utmönstra metoder

»För att uppnå verklig och varaktig förbättring av kvaliteten i hälso- och sjukvården krävs att professionen är involverad …«

Den globala hälsan förbättras inte längre

»Rapporten är viktig, för den pekar på att hälsoläget inte förbättras med automatik.«  

Läkemedelsboken läggs ner – efter 41 år

»… och utnämna den nu 41-åriga Läkemedelsboken till en lagom tjock bok i sina bästa år.« (2 kommentar)

Medförfattare – inte alltid en merit

»I sammanhanget är det då viktigt att påpeka att alla författare enligt Vancouverdeklarationens regler 3 och 4 kan tolkas ha ett kollektivt ansvar för hela publikationen.« 

Patient–läkar­relationen i konsten

»… hembesök av provinsial- eller stadsläkare var den dominerande delen av all läkarvård.«

Behovet av koncis information är stort

»Vikten av en välskriven remiss kan inte nog betonas.«