Jag håller nog på att bli zoomifierad

Jag håller nog på att bli zoomifierad

»En av de copingstrategier som lyfts fram är kollegialt stöd.«

Låt inte den andra vågen släcka glöden

Låt inte den andra vågen släcka glöden

»Glöd behöver dock underhållas … Måtte inte arbetsgivarna glömma det nu …«

Individuellt anpassad behandling hjälper fler

Individuellt anpassad behandling hjälper fler

»Med en djupare kunskap om patienten kan behandlingen förfinas och fler troligen bli hjälpta.«

Val med betydelse för hälsa och vetenskap

Val med betydelse för hälsa och vetenskap

»Skillnaderna mellan kandidaternas politik i olika hälsofrågor är stora vad gäller tillgång till vård, abortfrågan och vapenlagar …«

Vaccinera mera!

Vaccinera mera!

»Skyddet var störst när vaccinationen gavs tidigt: före 17 års ålder. Det här är ett så otroligt viktigt budskap …«

Vi måste satsa mer på medicinsk forskning

Vi måste satsa mer på medicinsk forskning

»Den kommande forskningspropositionen är ett gyllene tillfälle …«

Är »vårdskuld« ett bra begrepp?

Är »vårdskuld« ett bra begrepp?

»Men är det ett bra begrepp? Skuld och skyldig hänger nära samman. Och då inställer sig ett antal frågor: Vem står i skuld till vem? Vem är skyldig vem vad? Vilka är de skyldiga och hur ska de ställas till svars?« (1 kommentar)

Jag vill fortsätta att tänka corona!

Jag vill fortsätta att tänka corona!

»Plötsligt kunde sjuksköterskorna i kommunen ges tillgång till … patienternas läkemedelsbehandling …«

Distansläget har även negativa konsekvenser

Distansläget har även negativa konsekvenser

»Själv upplever jag att digitala möten om exempelvis forskning tenderar att bli mindre kreativa …«

Många frågor inför fortsatt pandemi

Många frågor inför fortsatt pandemi

»Läkartidningen …bevakar fortsatt utvecklingen … inte minst genom de manus ni kollegor skickar in.«

Det går alltid att förbättra

Det går alltid att förbättra

»Däremot känns en del orsaker till förra århundradets epidemier igen också i dagens situation.«

Covid-19 genererar en stor kramskuld!

Covid-19 genererar en stor kramskuld!

»Det är smärtsamt att inte få krama den man vill, bara för att man vill, eller att inte få möjlighet att fysiskt trösta eller bara hålla någon i handen när det behövs.«

Det gick bra – men gjorde vi rätt?

Det gick bra – men gjorde vi rätt?

»Minst lika viktigt att begrunda är exempel med goda slutresultat, men där handläggningen kantats av faror …«

Klinisk forskning i en pandemi

Klinisk forskning i en pandemi

»Det blir intressant att i efterhand analysera hur forskning som inte är relaterad till covid-19 har påverkats.«

Detta är kärnan i en läkargärning

Detta är kärnan i en läkargärning

»Våra patienter förtjänar det, våra kollegor förväntar sig det, vår profes­sion kräver det.«

Omställningen av vården har fungerat

Omställningen av vården har fungerat

»Det är något som alla som varit verksamma i detta ska ha en stor eloge för.«

Universiteten ställer om men inte in

Universiteten ställer om men inte in

»Det är sannolikt att den oerhört snabba digitalisering av undervisningen som framtvingats av den rådande situationen oåter­kalleligen kommer att förändra hur utbildningen sker framgent.«

Läkemedel för bästa effekt vid graviditet

Läkemedel för bästa effekt vid graviditet

»Att inte bara läkemedel, utan även obehandlad sjukdom hos den gravida kvinnan, kan utgöra en risk för fostret.«

Vårt starkaste kort att lita på våra experter

Vårt starkaste kort att lita på våra experter

»Att lita på våra medicinska experter och våra expertmyndigheters råd är därför vårt starkaste kort ...« (1 kommentar)

Svåra prövningar för sjukvården väntar

Svåra prövningar för sjukvården väntar

»Nu har det oförutsedda inträffat och det visar sig tyvärr att beredskapen inte är så god.«