Både bredd och spets behövs

»I takt med en ökad specialisering blir det allt svårare att behålla en bred kompetens.«

Rätt sorts övning ger färdighet

»Övning är bra, men riktade och målmedvetna övningar, reflektion och ­systematisk återföring av gjorda erfarenheter är bättre.«

Biologin är grunden

»… krävs god för­ståelse av hur människans biologi fungerar normalt och vid olika tillstånd.«

Slutbetänkande som väcker knäckfrågor

»Hur finansierar vi till exempel läkemedel som innebär helt nya behandlingsmöjligheter och därmed nya kostnader?«

Fokus på hälso- och sjukvårdsforskning

»Fammi … skulle bidra till att utveckla den svenska primärvården, närsjukvården och den kommunala hälso- och sjukvården.«

Ny läkarutbildning bör samordnas nationellt

»… utbildningsplaner som bland annat underlättar byte av studieort under utbildningen är efterlängtade.«  

Säkerhetsbestämmelser i vården – finns dom?

»Kan det spegla att vi lärare och äldre kollegor inte ser på dessa som säkerhetsbestämmelser utan mer som just en rutin (yrkesvana)?«

Trend av ökad psykisk ohälsa måste brytas

»Hänsyn måste tas till olika individers förmåga att tåla stress – i skolan, på arbetet eller i sociala medier.«

Med professionen för patienten

»Behöver man då verkligen regelbundet nya floskler som ska uppfostra och i bästa fall inspirera medarbetare som redan valt att viga år av studier och yrkesmässiga liv till att hjälpa andra?«   (1 kommentar)

Klinisk forskning – en utmaning

»Om det vore lite enklare för kliniker att forska skulle nog fler välja att fortsätta …«

1177:s datalagring bör mana till eftertanke

»Människor är inte ettor och nollor som kan lagras på en öppen server i Thailand.«  

Hållbarhet och utbildningsfrågor

»Utbildning är en viktig komponent i arbetet för minskad miljöpåverkan.« (1 kommentar)

Så kan vi få starka och ansvarsfulla lärosäten

»Vidare föreslås att uppdraget om livslångt lärande åter explicit slås fast i högskolelagen.«

Dröm om en svensk förskrivarexamen

»Den fria förskrivningsrätten är intimt förknippad med läkarrollen och något vi vill värna om.«  

Ny lag om forskningsdatabaser på gång

»Vilket knastertorrt sömnpiller, tänker kanske någon. Möjligen, men absolut inte oviktigt.«

Patientmedverkan för bättre vård

»Patienter som fick se ultraljudsbilder  av sin egen halspulsåder … fick en förbättrad risk­profil …«

Att skapa våra framtida kolleger

»Vilka kolleger vill vi ha? Vilken doktor vill jag själv möta när jag eller mina anhöriga behöver vård?«  

Depression hos äldre – ett förbisett tillstånd

»Av den äldre befolkningen har upp till 15 procent depressiva besvär av klinisk valör.«

Har vi råd att inte investera?

»Personalflykt, framför allt av erfarna, kompetenta mentorer och kollegor, följer. Nya relationer måste byggas upp.«

Ett barn är fött

»Ett av fyra Stockholmsbarn födda inom äktenskapet dog före ett års ålder.«