Att skapa våra framtida kolleger

»Vilka kolleger vill vi ha? Vilken doktor vill jag själv möta när jag eller mina anhöriga behöver vård?«  

Depression hos äldre – ett förbisett tillstånd

»Av den äldre befolkningen har upp till 15 procent depressiva besvär av klinisk valör.«

Har vi råd att inte investera?

»Personalflykt, framför allt av erfarna, kompetenta mentorer och kollegor, följer. Nya relationer måste byggas upp.«

Ett barn är fött

»Ett av fyra Stockholmsbarn födda inom äktenskapet dog före ett års ålder.«

Förändringar på vetenskaplig grund

»Vad skulle hända om vetenskaplig metodik infördes när det gäller alla slags förändringar, organisatoriska såväl som behandlingar?«

Att införa och utmönstra metoder

»För att uppnå verklig och varaktig förbättring av kvaliteten i hälso- och sjukvården krävs att professionen är involverad …«

Den globala hälsan förbättras inte längre

»Rapporten är viktig, för den pekar på att hälsoläget inte förbättras med automatik.«  

Läkemedelsboken läggs ner – efter 41 år

»… och utnämna den nu 41-åriga Läkemedelsboken till en lagom tjock bok i sina bästa år.« (2 kommentar)

Medförfattare – inte alltid en merit

»I sammanhanget är det då viktigt att påpeka att alla författare enligt Vancouverdeklarationens regler 3 och 4 kan tolkas ha ett kollektivt ansvar för hela publikationen.« 

Patient–läkar­relationen i konsten

»… hembesök av provinsial- eller stadsläkare var den dominerande delen av all läkarvård.«

Behovet av koncis information är stort

»Vikten av en välskriven remiss kan inte nog betonas.«

Tänkvärt om världen i siffror

»830 miljoner människor är under­närda … Det kan jämföras med att 1,7 miljarder människor är överviktiga …«

Ungas psykiska ohälsa – en oroande trend

»Har inte familjeperspektivet fått för lite uppmärksamhet i dagens samhälle där var och en, ung som gammal, ska klara sig själv?« (1 kommentar)

Viktigt att fasa ut gamla sanningar

»Gör vi saker för att vi vet att patienterna blir friskare eller för att vi alltid har gjort så?« (2 kommentar)

Tre bra saker – kan det vara så enkelt?

»Att då aktivt träna upp förmågan att uppleva positiva känslor gör det lät­tare att nå balans.«

Ett gott arbetsklimat behöver återställas

»Den stora andel medarbetare som nu lämnar sin arbetsplats … talar för att trivseln blivit sämre.«

FN:s Agenda 2030 och läkares utbildning

»Därför måste det framtida 6-åriga läkarprogrammet på allvar vidga vyerna.« (1 kommentar)

Värna vårdpersonalens stora engagemang

»Beredskap är svårt. Det handlar om att kunna ta höjd för både långsiktiga och plötsliga förändringar …«

Få konkreta förslag om vården i valrörelsen

»Förhoppningsvis får vi närmare valdagen tydligare besked från både landstings- och riksdagspartier …«

Fantastisk sjukvård, trots tuff arbetsmiljö

»Trånga sektorer finns, och vänte­tiderna för att över huvud taget få träffa en läkare är ofta för långa …«