Ungas psykiska ohälsa – en oroande trend

»Har inte familjeperspektivet fått för lite uppmärksamhet i dagens samhälle där var och en, ung som gammal, ska klara sig själv?« (1 kommentar)

Viktigt att fasa ut gamla sanningar

»Gör vi saker för att vi vet att patienterna blir friskare eller för att vi alltid har gjort så?« (2 kommentar)

Tre bra saker – kan det vara så enkelt?

»Att då aktivt träna upp förmågan att uppleva positiva känslor gör det lät­tare att nå balans.«

Ett gott arbetsklimat behöver återställas

»Den stora andel medarbetare som nu lämnar sin arbetsplats … talar för att trivseln blivit sämre.«

FN:s Agenda 2030 och läkares utbildning

»Därför måste det framtida 6-åriga läkarprogrammet på allvar vidga vyerna.« (1 kommentar)

Värna vårdpersonalens stora engagemang

»Beredskap är svårt. Det handlar om att kunna ta höjd för både långsiktiga och plötsliga förändringar …«

Få konkreta förslag om vården i valrörelsen

»Förhoppningsvis får vi närmare valdagen tydligare besked från både landstings- och riksdagspartier …«

Fantastisk sjukvård, trots tuff arbetsmiljö

»Trånga sektorer finns, och vänte­tiderna för att över huvud taget få träffa en läkare är ofta för långa …«

Viktigt att visa respekt för sköterskans arbete

»Men att förbättra sjuksköterskors och barnmorskors villkor handlar också om vad du och jag som läkare gör på jobbet.«

Vi måste värna läkekonsten!

»På senare tid har studenter uttryckt förvåning och AT-­läkare besvikelse över hur läkar­arbetet bedrivs …«

Som man frågar får man svar

»Föga förvånande visar de undersökningar utredningen vilar på … att övning ger färdighet.«

Svensk sjukvård är bra

»… det är viktigt att vi beskriver hur verkligheten oftast är och även förmedlar en positiv bild av svensk sjukvård …«  

Orättvis bild av svensk sjukvård

»Vi ser och hör företrädare för politiska partier och vissa fackföreningar snarast tävla om att ge den mörkaste bilden av landets sjukvård …«

Bekämpa fusket!

»Man blir inte en bra läkare genom fusk – vare sig detta sker före, under eller efter utbildningen!«

Nytt regelverk bör tas på stort allvar

»Detta kräver … ett inbyggt dataskydd i rutiner och IT-­system så att data inte kan kopplas till en enskild individ.«

»Vi har alla en berättelse att dela …«

»Jag lyssnade an­däktigt till … fängslande berättelser från tre helt olika läkarbanor.«

Klinisk forskning i primärvård är viktig

»… forskningen i primärvård [utgör] endast en procent av all medicinsk forskning …«

Sjukvårdens ledord – i rätt ordning

»Utbildning är en lika viktig uppgift som vård och forskning för universitetssjukvården.« (1 kommentar)

Digitalisering är ett medel, inte ett mål

»Vi får inte släppa fokus från de riktigt viktiga målen: god och jämlik hälsa och välfärd.«   (1 kommentar)

Kontinuitet – grunden för säker och trygg vård

»… bättre samtals­teknik och en ökad tilltro till patienten skulle bidra till att värdefull information tas tillvara …«