Förändringar på vetenskaplig grund

»Vad skulle hända om vetenskaplig metodik infördes när det gäller alla slags förändringar, organisatoriska såväl som behandlingar?«

Att införa och utmönstra metoder

»För att uppnå verklig och varaktig förbättring av kvaliteten i hälso- och sjukvården krävs att professionen är involverad …«

Den globala hälsan förbättras inte längre

»Rapporten är viktig, för den pekar på att hälsoläget inte förbättras med automatik.«  

Läkemedelsboken läggs ner – efter 41 år

»… och utnämna den nu 41-åriga Läkemedelsboken till en lagom tjock bok i sina bästa år.« (2 kommentarer)

Medförfattare – inte alltid en merit

»I sammanhanget är det då viktigt att påpeka att alla författare enligt Vancouverdeklarationens regler 3 och 4 kan tolkas ha ett kollektivt ansvar för hela publikationen.« 

Patient–läkar­relationen i konsten

»… hembesök av provinsial- eller stadsläkare var den dominerande delen av all läkarvård.«

Behovet av koncis information är stort

»Vikten av en välskriven remiss kan inte nog betonas.«

Tänkvärt om världen i siffror

»830 miljoner människor är under­närda … Det kan jämföras med att 1,7 miljarder människor är överviktiga …«

Ungas psykiska ohälsa – en oroande trend

»Har inte familjeperspektivet fått för lite uppmärksamhet i dagens samhälle där var och en, ung som gammal, ska klara sig själv?« (1 kommentar)

Viktigt att fasa ut gamla sanningar

»Gör vi saker för att vi vet att patienterna blir friskare eller för att vi alltid har gjort så?« (2 kommentarer)

Tre bra saker – kan det vara så enkelt?

»Att då aktivt träna upp förmågan att uppleva positiva känslor gör det lät­tare att nå balans.«

Ett gott arbetsklimat behöver återställas

»Den stora andel medarbetare som nu lämnar sin arbetsplats … talar för att trivseln blivit sämre.«

FN:s Agenda 2030 och läkares utbildning

»Därför måste det framtida 6-åriga läkarprogrammet på allvar vidga vyerna.« (1 kommentar)

Värna vårdpersonalens stora engagemang

»Beredskap är svårt. Det handlar om att kunna ta höjd för både långsiktiga och plötsliga förändringar …«

Få konkreta förslag om vården i valrörelsen

»Förhoppningsvis får vi närmare valdagen tydligare besked från både landstings- och riksdagspartier …«

Fantastisk sjukvård, trots tuff arbetsmiljö

»Trånga sektorer finns, och vänte­tiderna för att över huvud taget få träffa en läkare är ofta för långa …«

Viktigt att visa respekt för sköterskans arbete

»Men att förbättra sjuksköterskors och barnmorskors villkor handlar också om vad du och jag som läkare gör på jobbet.«

Vi måste värna läkekonsten!

»På senare tid har studenter uttryckt förvåning och AT-­läkare besvikelse över hur läkar­arbetet bedrivs …«

Som man frågar får man svar

»Föga förvånande visar de undersökningar utredningen vilar på … att övning ger färdighet.«

Svensk sjukvård är bra

»… det är viktigt att vi beskriver hur verkligheten oftast är och även förmedlar en positiv bild av svensk sjukvård …«