Anna Josefson.

Vilka har varit de viktigaste genombrotten inom ert område under det senaste decenniet?

– Vi har kunnat glädja oss över flera viktiga medicinska framsteg. Avancerade behandlingar med biologiska läkemedel och JAK-hämmare, som tidigare revolutionerat psoriasisvården, har nu också utvecklats till behandling för patienter med svårt atopiskt eksem. Många patienter med svårt eksem eller psoriasis har fått en betydligt högre livskvalitet och kan med hjälp av de nya behandlingarna få bättre förutsättningar att klara arbete, skola och socialt liv. Den onkologiska behandlingen vid malignt melanom med spridd sjukdom är ett annat viktigt framsteg som ökat överlevnaden för dessa patienter.  

Vilka medicinska frågor driver ni? 

– Som medlemsförening har vi ett nära samarbete med våra delföreningar och kunskapsorganisationen. Tillsammans arbetar vi för en jämlikare vård inom landet. Aktuella frågor är riktlinjer vid behandling av psoriasis, atopiskt eksem, handeksem och könssjukdomar. Vi arbetar också för implementering av olika kvalitetsregister och vårdförlopp.

Vilka utbildningsfrågor är viktiga för er?

– Att få en god och jämlik utbildning av ST-läkarna inom specialiteten. Vi har arbetat med en checklista och mer specificerade mål att nå under utbildningen till specialist. Vi arbetar också med fortbildning för specialister tillsammans med övriga specialistföreningar och Svenska läkaresällskapet.

Vilka är de viktigaste framtidsfrågorna? 

– Vi har många utmaningar inom dermatovenereologin, till exempel att bibehålla en god kvalitet på utbildning och forskning. En annan utmaning är den ökade förekomsten av hudtumörer i vår del av världen. För att kunna möta behoven hos denna stora patientgrupp kommer effektivare flöden och en förändrad organisation att krävas.