Kontakt

Läkartidningen, Box 5603, 114 86 STOCKHOLM

Telefon (växel): 08-790 33 00

Besöksadress Villagatan 5, Stockholm

 

Redaktion

Medicinska redaktörer

Sekretariat

Marknadsavdelning

Administration/Prenumeration/Produktion

Redaktion

e-post: fornamn.efternamn@lakartidningen.se


Chefredaktör och ansvarig utgivare

Pär Sandell 08-790 34 00

Medicinsk huvudredaktör

Jan Östergren 070-712 43 41

Medicinsk andreredaktör

Michael Wilczek

Nyhetschef

Jens Krey 070-773 03 10

 

Jesper Cederberg (reporter) 08-790 35 26

Ingrid Helander (vik reporter) 08-790 34 81

Sara Holfve (kultur, människor & möten, art director) 08-790 34 63

Ewa Knutsson (debattredaktör) 08-790 34 83

Elisabet Ohlin (redigering) 08-790 34 97

Madeleine Ramberg Sundström (redigering) 08-790 34 82

Marie Ström (reporter) 08-790 34 29

Anna-Cajsa Torkelsson (reporter) 08-790 34 74

Katrin Trysell (reporter) 08-790 33 38

Julius von Wright (redigering) 08-790 34 91

 

Medicinska redaktörer

Utförlig presentation av de medicinska redaktörerna, klicka här.

Jan Östergrenmedicinsk huvudredaktör, professor (invärtesmedicinska specialiteter (inklusive infektion och neurologi) och kliniska laboratoriespecialiteter) 070-712 43 41

Michael Wilczek, medicinsk andreredaktör, specialistläkare och med dr

Margaretha Bågedahl Strindlund, docent (psykiatri)

Ylva Böttiger, professor (klinisk farmakologi)

Pelle Gustafson, docent (kirurgi, patientsäkerhet, organisation)

Lena Marions, docent (obstetrik/gynekologi)

Anna Nilsson, docent (pediatrik)

Carl Johan Sundberg, professor (fysiologi)

Carl Johan Östgren, professor (allmänmedicin)

 

Sekretariat

Inga-Maj Lagerholm 08-790 34 11

Marknads- och annonsavdelning

Ulf Jansson (marknads- och annonsdirektör) 08-790 35 47

Hélène Engström (marknadskoordinator) 08-790 33 41

Inga-Maj Lagerholm (annonsservice) 08-790 34 11

Eva Larsson (säljare) 08-790 35 06

Medlemstidning, distributionsärenden

Medlemsservice, 08-790 35 70

medlem@slf.se

Prenumerationer, ej medlemmar i Slf

Preno, 08-522 531 22

prenumeration@preno.se 

Produktion

Lennart Werner (korrektur)

Grafik: Typoform (där inget annat anges)