Denna webbplats vänder sig till läkare

Kontakt

Läkartidningen, Box 5603, 114 86 STOCKHOLM

Telefon (växel): 08-790 33 00

Besöksadress Villagatan 5, Stockholm

 

Redaktion

Medicinska redaktörer

Sekretariat

Marknadsavdelning

Administration/Prenumeration/Produktion

Redaktion

e-post: fornamn.efternamn@lakartidningen.se


Chefredaktör och ansvarig utgivare

Pär Sandell 08-790 34 00

Medicinska huvudredaktörer

Lena Marions 08–790 33 00

Michael Wilczek 08-790 33 00

 

Jesper Cederberg (reporter) 08-790 35 26

Sara Holfve (kultur, människor & möten, art director) 08-790 34 63

Petra Meyer Linderoth (redigering) 08-790 34 83

Elisabet Ohlin (redigering) 08-790 34 97

Madeleine Ramberg Sundström (redigering) 08-790 34 82

Marie Ström (reporter) 08-790 34 29

Anna-Cajsa Torkelsson (reporter) 08-790 34 74

Katrin Trysell (reporter) 08-790 33 38

Julius von Wright (debattredaktör) 08-790 34 91

Helena Wrete (reporter) 08-790 33 62

 

Medicinska redaktörer

Utförlig presentation av de medicinska redaktörerna, klicka här.

 

Lena Marions, medicinsk huvudredaktör, docent (obstetrik/gynekologi)

Michael Wilczek, medicinsk huvudredaktör, med dr, specialistläkare

Ylva Böttiger, professor (klinisk farmakologi)

Pelle Gustafson, docent (kirurgi, patientsäkerhet, organisation)

Anna Nilsson, docent (pediatrik)

Helena Nordenstedt, docent (global hälsa)

Carl Johan Sundberg, professor (fysiologi)

Mikael Tiger, docent (psykiatri)

Carl Johan Östgren, professor (allmänmedicin)

Sekretariat
Inga-Maj Lagerholm 08-790 34 11

 

Marknads- och annonsavdelning

Ulf Jansson (marknads- och annonsdirektör) 08-790 35 47

Hélène Engström (marknadskoordinator) 08-790 33 41

Eva Larsson (säljare) 08-790 35 06

 

Medlemstidning, distributionsärenden

Medlemsservice, 08-790 35 70 medlem@slf.se

Betalande prenumeranter, ej medlemmar i SLF samt studerande

prenumerationer@lakartidningen.se, 08-790 33 41

Produktion

Lennart Werner (korrektur)

Grafik: Typoform (där inget annat anges)