Kontakt

Läkartidningen, Box 5603, 114 86 STOCKHOLM

Telefon (växel): 08-790 33 00

Besöksadress Villagatan 5, Stockholm

 

Redaktion

Medicinska redaktörer

Sekretariat

Marknadsavdelning

Administration/Prenumeration/Produktion

Redaktion

e-post: fornamn.efternamn@lakartidningen.se


Chefredaktör och ansvarig utgivare

Pär Gunnarsson 08-790 34 00

Medicinsk huvudredaktör

Jan Östergren 070-712 43 41

Redaktionschef och stf ansvarig utgivare

Karin Bergqvist 08-790 34 91

Medicinsk andreredaktör

Michael Wilczek

Nyhetschef 

Sara Pramsten 08–790 34 06

 

Joakim Andersson (reporter) 08-790 34 81

Jesper Cederberg (reporter) 08-790 35 26

Sara Holfve (kultur, människor & möten, art director) 08-790 34 63

Ewa Knutsson (debattredaktör) 08-790 34 83

Elisabet Ohlin (redigering, reporter) 08-790 34 97

Madeleine Ramberg Sundström (redigering) 08-790 34 82

Marie Ström (reporter) 08-790 34 29

Anna-Cajsa Torkelsson (reporter) 08-790 34 74

Katrin Trysell (reporter) 08-790 33 38

 

Medicinska redaktörer

Utförlig presentation av de medicinska redaktörerna, klicka här.

Jan Östergrenmedicinsk huvudredaktör, professor (invärtesmedicinska specialiteter (inklusive infektion och neurologi) och kliniska laboratoriespecialiteter) 070-712 43 41

Michael Wilczek, medicinsk andreredaktör, ST-läkare och doktorand

Margaretha Bågedahl Strindlund, docent (psykiatri)

Ylva Böttiger, professor (klinisk farmakologi)

Pelle Gustafson, docent (kirurgi, patientsäkerhet, organisation)

Lena Marions, docent (obstetrik/gynekologi)

Mikael Norman, professor (pediatrik)

Carl Johan Sundberg, professor (fysiologi)

Carl Johan Östgren, professor (allmänmedicin)

 

Sekretariat

Inga-Maj Lagerholm 08-790 34 11

Marknads- och annonsavdelning

Ulf Jansson (marknads- och annonsdirektör) 08-790 35 47

Hélène Engström (marknadskoordinator) 08-790 33 41

Inga-Maj Lagerholm (annonsservice) 08-790 34 11

Eva Larsson (säljare) 08-790 35 06

VD

Hans Dahlgren 08-790 34 02

Prenumeration

Hélène Engström 08-790 33 41

pren@lakartidningen.se

Medlemstidning

Medlemsadministrationen 08-790 35 70

medlem@slf.se

Produktion

Lennart Werner (korrektur)

Grafik: Typoform (där inget annat anges)