Denna webbplats vänder sig till läkare

Effektiv egenvård av lymfödem

Mot bakgrund av de behandlingsrekommendationer som publicerats i år i Läkartidningen och i Medicinsk vetenskap och praxis [1, 2] skulle jag vilja beskriva ett fall där min roll varit den anhörigas. En mig närstående kvinna, född 1923, opererades i november 2003 för cekumcancer. Då operationen inte var radikal, fick hon palliativ strålbehandling från 16 februari […]

Historien om en »Svartskalle!«

Min kollega Mohamed har jobbat i Sverige i många år. Han föddes i Syrien för 45 år sedan. Han kom som flykting hit till Sverige på åttiotalet. Han hade då turkisk läkarexamen men tvingades av politiska skäl lämna både arbete och familj i Turkiet. Efter flera års krångel med myndigheter och kringflackande på olika flyktingförläggningar […]

Apotekets förkylningsråd inte ogrundade

Svar på Läkartidningens medicinska chefredaktör Josef Milerads inlägg om Apotekets naturläkemedel och kommentar om nikotinläkemedel (LT 45/ 2005, sidan 3279). Apoteket har ett begränsat sortiment av godkända naturläkemedel, men har tillhandahållandeskyldighet för alla naturläkemedel på enskild kunds förfrågan. Naturläkemedel är godkända av Läkemedelsverket, som kontrollerar att naturläkemedel är verksamma för sitt ändamål. Apoteket har ingen […]

Amalgamenheten kritiserades av tungt vägande expertis

Wilhelm Jülke skriver att patienter med påstådda amalgamproblem har blivit illa bemötta, och att amalgamet utgör ett miljöproblem. Jag har inte skrivit om någotdera. Jag har skrivit att politiker har givit riktade pengar till Amalgamenheten i Uppsala, trots att enheten har fått hård vetenskaplig kritik. Amalgamenheten har dömts ut av Socialstyrelsen, Vetenskapsrådet och SBU [1], […]

En beskrivning av miljögiftet kvicksilver som väcker frågor

Efter att ha läst debattinläggen av Jesper Jerkert i Läkartidningen 37 och 41/2005 (sidorna 2581 respektive 2971) så skulle jag vilja inkomma med en stilla undran omkring några frågor. Utredning En är om Jerkert verkligen har satt sig in i utredningen »Dentala material och hälsa« (SOU 2003:53). Utredningen handlar mycket om vård och bemötande av […]

Slopa begreppet »neuropsykiatri« inom barn- och ungdomspsykiatrin

Jag läste med stort intresse Jörgen Malmquists och Christer Peterssons artikel »Psyket som försvann – eller Helhetssynen som plattade till patienten« i Läkartidningen 38/2005 (sidorna 2640-5). Underrubriker såsom »Psykiskt deformeras till neurologiskt«, »Stark medikaliseringstrend« och »Människan är ingen neurobiologisk ö« kan inte missförstås. Formuleringen i sammanfattningen »Vi ger exempel på hur psyket inom en sådan […]

Bättre bläckfisk än inget alls

I Läkartidningen 45/2005 (sidan 3424) tar Göran Greider upp läkarkårens enligt honom bristfälliga rapportering av biverkningar. Han avslutar med: »Utan den [läkemedelsindustrin] vill nog ingen av oss leva, men det är viktigare än någonsin att läkarkåren sakta men säkert slingrar sig ur dess bläckfiskarmar och gör sig mer självständig. Det har ju trots allt varit […]

Alfred Bjure, engagerad reumatolog

I en Medicinhistorisk minipaus i Läkartidningen 45/2005 (sidan 3328) berättar Nils Brage Nordlander om radiologen Hugo Laurells speciella intresse för ortostatisk arteriell anemi. Ett intresse som han delade med Alfred Bjure, kollega på medicinkliniken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Bjure, som själv upplevde återkommande ischemiska episoder, beskrev tillståndet och dess orsaker i föredrag och artiklar. […]

Juice höjer blodsockernivån mer än frukt

Om någon tror att JO Bolagets juicer med märkning »Inget socker tillsatt – 100 % juice« innehåller mindre socker än annan juice av samma slag, så tror tyvärr den personen fel. De innehåller heller inte mer juice än andra juicefabrikat i våra livsmedelsbutiker. Tre patienter Tre av mina diabetespatienter – varav en redan strokedrabbad – […]

Symbolen upplysning till felinformerade konsumenter

I sitt inlägg »Inget socker tillsatt, då måste det ju vara bra«, Läkartidningen 46/2005 (sidan 3484), menar Ylva Gefvert att symbolen »inget socker tillsatt« på juiceförpackningar är missvisande. Det håller vi på JO Bolaget inte med om. Syftet med symbolen JO Bolaget, med varumärkena God Morgon, Bravo, Tropicana, Del Monte och JO, har valt att […]

Hjälp jordbävningsoffren i Pakistan!

AAPKI (Aspiring and Activating People Towards Keen Innovation) är ett svenskt läkarinitiativ för att hjälpa jordbävningsoffren i Pakistan. I enlighet med FNs uppmaning om globalt stöd till de drabbade hoppas vi med ert stöd – läkares och andra medmänniskors – kunna sända tusen svensktillverkade timmerstugor till katastrofområdet. Vår avsikt är att hjälpa barnfamiljer, i första […]

James Lind var inte först

I Läkartidningen 45/2005 (sidan 3323) beskriver Olav Thulesius i en »Medicinhistorisk minipaus« hur skeppsläkaren James Lind år 1747 gjorde en stor insats, när han emot gängse regler av »beprövad medicin« beslutade sig för att testa sin hypotes att färsk frukt var nyttig och kunde bota skörbjugg. James Lind var nog inte riktigt först. Ett historiskt […]

Första fallet av evidensbaserad medicin

Jag är medveten om att man redan för länge sedan anade att något kunde vara fel med skeppskosten. Så tidigt som 1227 gjordes försök med tillägg av frukt som äpplen, päran och citroner, men någon »beprövad medicin« för sjukdom blev detta inte förrän James Lind 1747 gjorde sin kontrollerade studie på tolv sjömän, som led […]

Äldres hälsa – haltande jämförelse mellan 1992 och 2002

Thorslund och Parker har i Läkartidningen 43/2005 (sidorna 3119-24) gjort en genomgång av aktuell svensk och internationell forskning om utvecklingen av de äldres hälsa. För svensk del citeras resultat från två institutioner, dels Statistiska centralbyråns undersökning, benämnd ULF, dels en egen undersökning vid Aging Research Center, benämnd SWEOLD-studien. Man konstaterar att den subjektiva skattningen av […]

Samväldet inte längre brittiskt

»… det Brittiska Imperiet finns nu inte längre, men vi har däremot en sammanslutning av länder som tidigare ingått i det britiska imperiet och kallas ´The British Commonwealth´, skriver Bo Adrian Pettersson i Läkartidningen 44/2005 (sidan 3250). Det är inte korrekt. Det finns en sammansluting som kallas »The Commonwealth«, eller Samväldet, och som framför allt […]

Äras den som äras bör

I recensionen av Larsson och Rubertssons bok »Intensivvård« (Läkartidningen 45/2005, sidan 3405) nämner Lars Berggren även den första svenska boken om intensivvård som utkom 1968 och påpekar dess betydelse. Han utser där, förutom Lars Westermark och Åke Wåhlin, mig som medförfattare till denna utgåva – något som är mycket hedrande för mig men tyvärr fel. […]

En allmänläkares helhetssyn utesluter inte specialiststöd!

Tack Karin Lindhagen för replik, ett villkor för debatt (Läkartidningen 43/ 2005, sidan 3162)! Varierande grad av kontakt med ortopedi Visst är det så att alla blivande läkare har enbart två veckor ortopedi i sin grundutbildning. Och alla genomgår även en AT-tjänstgöring. Dock är graden av kontakt med ortopediska frågeställningar olika intensiv, även beroende på […]

En cybervision – tänk om …

Tänk om hela världen hade ett gemensamt journalsystem. Tänk om all medicinskt utbildad personal tog samma typ av anamnes, om undersökningen var standardiserad och om behandlingseffekten alltid följdes upp. Tänk om alla dessa data kunde granskas statistiskt. Hur skulle världen då se ut? Jo, kanske skulle vi kunna be alla allmänläkare i Indien med intresse […]

En erfarenhet rikare till priset av sömn

Mitt i medelåldern kan jag knappt minnas att jag som vuxen vaknat medveten om att jag haft drömmar under natten som gått. Än mindre mardrömmar. När jag nyligen för tredje morgonen i rad vaknade efter en natt fylld av långdragna, bisarra och direkt plågsamma mardrömmar, började jag fundera över orsaken. Resultatet blev att jag nu […]

Nya dopinglistan från 1 januari 2006 – kortison för lokalt bruk inte längre med!

WADA (World Anti-Doping Agency) publicerade nyligen sin nya doping-lista, som kommer att gälla i hela världen och i alla idrotter från och med den 1januari 2006. Underlaget hade tidigare varit ute på remiss, och som tur är tog WADA till sig de synpunkter som kom in bla från Sverige – vilket gjorde att de stora […]

1 2 3 11