Kollegorna Brundin har självklart rätt i att mina iakttagelser är begränsade till den tidsperiod jag vistades i Phuket. De svenskar som då hjälptes hem var enligt samstämmiga uppgifter från kollegorna i teamet väl omhändertagna efter de omständigheter som förelåg.
Att många skandinaver kunnat evakuerats hem innan vi ankom och att den thailändska sjukvården lyckats omfördela patienter till olika sjukhus, inklusive sjukhus i Bangkok, visar också på en god katastrofmedicinsk kompetens inom sjukvården. Det kan också konstateras att antalet MRSA-fall bland de svenska hemvändande patienterna endast uppgår till 15 fall bland 1500 undersökta patienter, nämnt som ett annat exempel på god vårdstandard.
Att förhållande var kaotiska och fruktansvärda under dygnen närmast efter katastrofen är det ingen som vill ifrågasätta, allra minst jag. Vad gäller samverkan mellan de svenska myndigheterna i Phuket så fungerade denna utmärkt – när vi väl var på plats.
Att detta tog tid och att svenska myndighetsföreträdare inte fanns tillgängliga i tillräcklig omfattning är dock en annan diskussion som jag inte kan föra eftersom jag inte var delaktig i det skedet av händelsen.
leg läkare,
enheten för krisberedskap,
Socialstyrelsen
jonas.holst@socialstyrelsen.se