I LT 50/2004 (sidan 4145) gisslar kollegan Åke Elner oskicket att använda enbart förnamn i annonser, namnskyltar och vid telefonförsäljning.
Då landstinget inte kunde tänka sig att förlänga mitt vårdavtal efter fyllda 65 använder jag mitt överskott av energi som försäkringsläkare.
Jag bläddrar veckovis igenom ett stort antal patientjournaler och häpnar över vårdcentralsanteckningar som: »remitteras till Margit«, »Pelle får ta hand om det«, »bör bedömas av Johan« eller »skall prata med Bengt«. Man kan bara gissa och fundera över om det rör sig om mer erfaren kollega, sjukgymnast, psykoterapeut, ergonom, kurator eller myndighetsperson.
Jag förstår att många kollegor uppfattar patientjournaler som eget arbetsinstrument, men kravet på tydlighet är ovillkorligt.
Kollegor, skärpning i leden!

Lidingö; pensionerad universitetslektor
i ortopedi, Karolinska institutet