Under de sex år mellan 1989 och 1995 som jag jobbade natt som sjuksköterska på Södersjukhusets akutmottagning var det just så min verklighetsbild såg ut. Det, Torbjörg Hagström, är vad jag menar.
hanne.kjoller@dn.se