Läste med stort intresse artikeln om tillbud av allvarlig hypoglykemi i Läkartidningen 51–52/2004 (sidorna 4204-5), och förvånades över att möjligheten av inverkan av andra farmaka än diabetesläkemedel inte kommenterades.

Mina erfarenheter
Jag har själv insulinbehandlad diabetes sedan 25 år. Hypoglykemiepisoder ibland, men allvarliga sådana endast under sömnen och då oftast efter mycket måttligt, men dock alkoholintag.
I samband med sk utmattningsdepression i januari 2003 ordinerades jag Zoloft 50mg1. Efter cirka tre veckors behandling drabbades jag inom loppet en vecka av åtminstone tre allvarliga hypoglykemiepisoder. Till skillnad från mina »vanliga« hypoglykemier kom dessa dagtid, utan något som helst samband med alkohol och utan några som helst tidiga symtom. De verkade dessutom ovanligt svåra att häva.

Körde av vägen
Vid två av dessa tillfällen fanns en anhörig i närheten som kunde hjälpa mig. Den tredje gången var jag ensam i bilen på väg och körde efter ett antal kilometer av vägen, lyckligtvis utan att någon annan drabbades och utan allvarliga personskador, men med resultatet att mitt körkortsinnehav ifrågasatts.

Hittade inget i Fass
Jag fann inga uppgifter i Fass om sådana risker vid behandling med Zoloft, och vid direktkontakt med representant för tillverkaren fick jag besked om att han inte »kunde« hjälpa mig med information om detta. Amatörmässig sökning på Internet visade dock att det fanns ett antal rapporter om sådana effekter, och sedan jag avbrutit Zoloftbehandlingen har jag under de snart två år som gått inte haft någon ytterligare sådan »atypisk hypoglykemiepisod«.
I augusti 2003 besvarades förfrågan hos Läkemedelsverket med att det i WHOs register då fanns drygt 440 rapporter om allvarlig hypoglykemi vid behandling med SSRI, varav drygt 100 med Sertralin (Zoloft). I Sverige fanns samtidigt registrerade elva rapporter om SSRI, varav en (mitt fall) med Zoloft.
Det verkar som om risken för hypoglykemi vid behandling med SSRI är dåligt känd bland (svenska) läkare, vilket sannolikt kan bidra till att denna möjliga orsak till svårförklarade hypoglykemier förbises.
Den hör säkert inte till de vanligare biverkningarna av SSRI, men då dels depression lär vara vanligare bland diabetiker än i populationen som helhet, dels följderna av dessa hypoglykemier kan vara dödliga både som en direkt följd av tillståndet i sig och till följd av ökad olycksrisk, kan det kanske vara värt att ägna eventuell antidepressiv medicinering en tanke vid svårförklarade hypoglykemier eller hypoglykemisk omedvetenhet.
(signaturens identitet
är känd av redaktionen)