Läkarna på Karolinska Universitetssjukhuset har ännu inte lyckats få en uppgörelse med ledningen om lönerna för 2004! Värst är att ledningen styvnackat vägrat följa en tidigare överenskommelse, §6, om att en läkare som ökar sin kompetens genom att till exempel disputera eller bli docent skall ha rätt att förhandla sin lön individuellt.
Istället har alla läkarnas löner förhandlats inom revisionens 2 procent, vilket gör att »kompetenshöjarna« måste premieras på bekostnad av andra kollegors berättigade allmänna löneutveckling. Facket har överklagat och begärt att få förhandla på central nivå. Vi får se hur det slutar.

En ovanligt dyr egotripp
Antalet läkare som forskar minskar och detta ses som ett stort problem för forskningen, för Karolinska Universitetssjukhuset och för Karolinska institutet. Vi skall ju satsa på klinisk forskning! Är det någon som undrar varför? Jag säger till mina yngre kollegor som det är – att forska, undervisa, disputera och att bli docent är en ovanligt dyr egotripp. Något annat vore att ljuga.
Hur kan ledningen på Karolinska Universitetssjukhuset behandla sina läkare på det här viset och samtidigt i stora ordalag beskriva att man satsar på spetssjukvård, spetsforskning och spetsundervisning. »Världsklass« är mantrat vi hört i flera år nu.
Hur skall vi kunna rekrytera bra läkare till forskning i framtiden med de här signalerna? Det är för mig obegripligt. Vi kan också fråga oss själva varför vi finner oss i detta? Ledningen på Karolinska Universitetssjukhuset – om ni verkligen menar vad ni säger, att Karolinska Universitetssjukhuset skall vara i »världsklass« och leda utvecklingen in i framtiden, då måste ni också även i lön tydligt visa att ni värderar dem som gör just detta arbetet.