Nyligen hittade jag min militära inskrivningsbok. Där framgår bl a att jag totalt fullgjorde 533 dagars militärtjänst mellan 1949 och 1965. Härav 177 + 65 + 46 dagars utbildning, 90 dagar som militär kirurgassistent (på Sahlgrenska), och till sist sex perioder om sammanlagt 155 dagars facktjänstgöring, oftast som vikarierande bataljonsläkare.
Detta var ju något som alla manliga medicinare fick genomgå, till skillnad från våra kvinnliga kamrater. Vi förlorade minst en hel termin, samt senare chanser att ta sommarvikariat.
Hur är det idag? Måste kvinnliga studenter genomgå detta?