»Utomordentligt viktigt med väl utformade och fungerande rutiner för introduktion«. Med denna rubrik inleds i Läkartidningen 4/2005 (sidan 228) ett referat av ett nyligen avgjort ansvarsärende (HSAN 412/04). Efter att ha läst denna redogörelse blir jag både förvånad och arg. Stämmer verkligen detta eller har jag läst fel? Fattas det några väsentliga data som kommit bort i redovisningen?

Komplicerad förlossning
Fallet gäller en komplicerad förlossning där fosterasfyxi uppstått och jourhavande läkare tvingades göra ett akut kejsarsnitt. Barnet var skadat och avled så småningom. De rent medicinska bedömningarna och åtgärderna har HSAN inget att anmärka på, dvs när beslutet om kejsarsnittet togs, hur det utfördes osv. Problemet är emellertid den relativt långa tid, 30 minuter, som det tog innan ingreppet utfördes (tidsintervallet mellan beslut och operation).

Borde varit »katastrof sectio«
Enligt sjukhusets rutiner skulle man ha benämnt detta ingrepp »katastrof sectio« och inte »urakut sectio« som den ansvarige läkaren gjorde. Detta ledde till att patienten förbereddes för operation på ett relativt långsamt sätt. Dessutom hamnade läkaren initialt på fel operationssal och det tog uppenbarligen en viss tid att sedan komma till rätt sal.
Det rörde sig allså om ett »urakut« eller »katastrof« sectio som borde ha utförts med mindre fördröjning, och här är nog alla helt överens. När HSAN sedan försöker att utreda varför denna olyckliga försening inträffade blir det mycket svårt att förstå.
Den aktuella doktorn var stafettläkare och inte väl insatt i de rutiner som gällde vid denna typ av ingrepp. Klinikchefen meddelade att vederbörande läkare hade fått adekvat introduktion, medan läkaren själv sade att hon inte kände till larmrutinerna. HSAN utgår då endast från klinikchefens utsago och tilldelar läkaren en erinran.

Fick läkaren adekvata instruktioner?
Jag har mycket svårt att tro att denna medicinskt helt kompetenta läkare verkligen har fått adekvata instruktioner. Kan det vara rimligt att klinikchefen meddelat henne att akuta sectio skall utföras på sal A och att hon sedan rusar till sal B när hon skall ta hand om sitt första akuta ingrepp? Vad är det för skillnad på ett urakut och ett katastrofsectio?
För mig är det uppenbart att felet ligger i systemet och i hur vikarier introduceras på kliniken. Att lägga felet på läkaren är bara ett utslag av syndabockstänkande. Det är enklare att klämma åt en stackars vikarie än att gå på klinikledning eller sjukhusets administration.

Läkartidningens rubrik säger mer
Det är mycket tänkvärt att läsa Läkartidningens rubricering. Man talar här om hur viktigt det är med rutiner och introduktioner. Det står inte att det var fråga om en klandervärd läkare som irrade bort sig på operationsavdelningen och som helt missuppfattat rutinerna. Läkartidningens rubriksättning säger mera om skuldfrågan än HSANs tilldelade erinran.