Bäste Niclas!
Tack för att du tog dig tid att skriva. Det gläder mig att du är positiv till rapporten med den nya modellen för målbeskrivningar, som DN-artikeln utgick ifrån. I modellen ifråga har just kommunikativ kompetens en viktig plats. Jag har fått otaliga brev, e-brev och telefonsamtal i denna fråga, och reaktionerna på artikeln och rapporten har genomgående varit mycket positiva.

Fler behöver bli medvetna
Vad sedan gäller rubriken på DN artikeln håller jag helt med dig: den var alltför kategorisk och tillspetsad. Jag vet att flertalet doktorer kan kommunicera mycket bra med sina patienter. Men jag har också sett åtskilliga exempel på motsatsen, och jag tror många skulle behöva bli mer medvetna om sitt sätt att kommunicera med andra.
Den policy som råder på debattsidorna innebär att skribenter inte tillåts att bestämma, eller godkänna, vare sig rubrik, ingress eller bild/bildtext. Detta kan ibland leda till bristande samstämmighet mellan den text som levererats och det budskap som läsaren upplever sig få, speciellt om denne inte läser hela texten.
Jag hoppas att de flesta inser att det är tidningen som står för själva »förpackningen«, vars huvudsakliga syfte är att dra blickarna till själva innehållet. Paradoxalt nog verkar det i detta fall ha fungerat – den tillspetsade rubriken har inneburit att ovanligt många läst artikeln och rapporten!
medicinalråd, Socialstyrelsen
bo.lindblom@sos.se