I en nyhetssändning berättades att Högsta domstolen dömt en brottsling till livstids fängelse på grund av mord. I lägre rättsinstanser hade man dömt till »rättspsykiatrisk vård«. Domstolen gick dock emot den tidigare domen och valde, som det uttrycks i TV, på »den hårdare linjen«.

Kan en domstol döma till vård?
Men vad är det de säger? Kan en domstol döma en människa till vård? Jag lägger receptblocket åt sidan för en stund och försöker erinra mig vad vård är. Har vi inte som läkare fått lära oss att vård är att bota, lindra och trösta? Aldrig har väl någon sagt att vi ska »döma« någon till vård. Tänk om jag sagt till patienten tidigare idag: »Herr A, jag dömer Er till 14 dagars penicillinkur …«

Fel koncept
Det är ofta man hör att domstolar står i valet mellan att döma till fängelse eller till rättspsykiatrisk vård. Hela detta koncept är fel! Man blandar ihop två begrepp med helt skilda dimensioner, sjukdom och gärning. Sjukdom ska ha vård, gärning ska ha juridisk påföljd.
Det är möjligt att man först måste definiera vad sjukdom är. Slår man emellertid upp i »Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997«, framkommer att det finns en rad olika tillstånd (F00– F99) som psykiatrer bör kunna välja bland. Det var väl det man gjorde i den tidigare rättsliga instansen? Att sedan hälsotillståndet ska vägas in i domstolens dom är en helt annan sak. Det är en juridisk fråga som också sammanhänger med samhällets syn, kultur, tradition och politik. Olika samhällen och makthavare har genom tiderna gjort olika värderingar.

Vårda »varumärket« vård
Det är möjligt att begreppet »att dömas till vård« på juristspråk inte har samma innebörd som det har inom medicinen, men det spelar ingen roll. Domstolar ska inte bestämma i vårdfrågor. Detta inlägg handlar enbart om den medicinska delen av rättsväsendet. Alla företrädare för sjukvården, inte minst läkarna, har här ett stort ansvar i vården av »varumärket« vård!
Justitieminister Thomas Bodström, det är hög tid för en lagändring!