Artikeln om behandling av facialispareser i LT 10/2005 är ett referat av en »clinical review« som LT önskade få refererad.

Jag vill här framföra att avsikten ej var att ge rekommendationer för behandling av Bells pares i Sverige. Den studie (Skandinaviska Bell’s Pares-studien) som kommenteras pågår för närvarande och planeras att pågå ytterligare minst 2 år. Fram till dess att resultatet av denna föreligger ändras nog inte nuvarande behandlingsrekommendationer vid Bells pares i landet.

Beträffande Borrelia är den kliniska rekommendationen idag att ta ett akut serum och ett konvalescentserum efter ca 6 veckor vid okomplicerad Bells pares. Om däremot klinisk misstanke om Borrelia som orsak till perifer facialispares föreligger, så rekommenderas lumbalpunktion.

Rättelse

I tidningens innehållsförteckning föll ett ord bort i rubriken. Den riktiga rubriken är den ovanstående.