I artikeln »Behandling av facialispares – evidensbaserade rekommendationer«[1] skriver Malou Hultcrantz att patienter med Bells pares skall behandlas med högdos kortison och antivirala mediciner. Hon hänvisar till evidensbaserade rekommendationer.

Men hade etiska kommittén godkänt den pågående placebokontrollerade svenska studien som beskrivs i samma artikel om evidensbaserad behandling redan funnits?

Vid en sökning i Cochrane-biblioteket är slutsatsen för granskningen av aciklovir eller valaciklovir för Bells pares »More evidence is needed to show whether the antiviral drugs aciclovir or valaciclovir are effective in aiding recovery from Bell’s palsy« [2].

I granskningen av kortikosteroider blir slutsatsen: »There is insufficient evidence about the effects of corticosteroids for people with Bell’s palsy, al-though the antiinflammatory effect might prevent nerve damage« [3].

Inför val av behandling bör man också beakta att 70 procent av drabbade patienter blir spontant fullt återställda och att ytterligare 15 procent återfår nästintill normal funktion; att kortison i angivna doser är en inte riskfri behandling hos patienter i hög ålder (som har den högsta incidensen för Bells pares) och att valaciklovir är dyrt.


Stöd tycks saknas

Sammantaget tycks stöd saknas för den kategoriska rekommendationen att vid facialispares ge antivirala medel och till immunkompetenta patienter utan specifika kontraindikationer dessutom högdos kortison. Bättre vore att uppmuntra patienter att delta i ovannämnda studier.

Beträffande utredning skriver Hultcrantz att »IgM och IgG för Lymes sjukdom och MR för tumörsjukdom exkluderar dessa tillstånd«. Serologi kan dock vara negativ vid Borrelia-infektion. Dessutom kan patienter med Bells pares utan Lymes sjukdom ha positiv serologi för Borrelia [4].

För den intresserade finns en ännu utförligare översiktsartikel i New England Journal of Medicine, också den från september förra året [5]. Några slutsatser man kan dra av denna och övriga refererade artiklar är:

1. Evidensbaserade behandlingsriktlinjer saknas, nya studier behövs.

2. I väntan på dessa krävs vid en akut isolerad ensidig facialispares ingen utredning utöver noggrann anamnes och status. Vid tecken på Borrelia/ herpes kan blodprov kontrolleras och infektionsbehandling inledas utan att invänta svar.

3. I övrigt kan behandling med steroider och antivirala medel övervägas i selekterade fall.