I ett inlägg i Läkartidningen 11/2005 (sidan 881) ställer sig Anders Milton bakom ett förslag riktat mot läkemedelskommittéerna. Inget jäv uppges. Jag drar mig emellertid till minnes att Milton figurerat tidigare i samband med marknadsföring av besläktade budskap. Det var i en reklambilaga från Läkemedelsindustriföreningen 2002 [1], där det agiterades mot parallellimport, Läkemedelsförmånsnämnden, generisk substitution och arbetsplatskodning av recept.

Huvudnumren i reklambilagan var en solskenshistoria om ett patentskyddat läkemedel och en artikel där man baktalade parallellimport. Ovanför denna artikel fanns ett foto av Milton (»Anders Milton, VD för Läkarförbundet«) bredvid foton föreställande ordföranden i Astma- och Allergiförbundet samt två direktörer från Pharmacia och AstraZeneca. Det övergripande budskapet var att staten/landstingen jagar kortsiktiga besparingar på bekostnad av medborgarnas hälsa och näringslivets välbefinnande. Miltons uttalanden är förhållandevis oförargliga, men läsarens intryck blir förstås ändå att han stödjer alltihopa.

Vi har nu alltså två exempel på att Milton vänder sig emot åtgärder ämnade att stödja rationell läkemedelsanvändning. I det ena fallet säger oss erfarenheten att opinionsbildare och frontfigurer av Miltons rang sällan lånar ut sitt ansikte och anseende till reklam utan att få någon ersättning för besväret. I det andra fallet är det mer oklart, och jag tycker därför det är rimligt att fråga: Anders Milton, får du betalt för att motarbeta läkemedelskommittéerna?