Jag kan hålla med Fredrik Robertson om att det varit ganska tyst sedan vårt avtal blev klart. Men jag håller inte med om att det skulle bero på någon uppmaning.

Inför årets avtalsförhandlingar har vi från Läkarförbundet arbetat för att informera alla medlemmar så mycket som möjligt omaktuella frågor. Vi genomförde för ett år sedan en medlemsundersökning där vi frågade medlemmarna vilka frågor de upplevde viktigast och följde upp det med en möjlighet för alla medlemmar att lämna synpunkter på vår webbplats om vilka frågor de tyckte vi skulle driva i avtalsrörelsen.

Under hela avtalsrörelsen har det funnits en rubrik, »Avtal 05«, på Läkarförbundets webbplats där medlemmarna kunnat följa förhandlingarna.

Min uppfattning om avtalet är att det är ganska bra, vi har fått igenom några av våra krav men inte alla. Denna avtalsrörelse var ganska lugn, med allt mer decentraliserad lönebildning blir det inte så många frågor kvar för de centrala förhandlingarna. Det enda kvarvarande fackförbundet, Kommunal, har nu efter en kort medling också kommit överens med arbetsgivaren.

De centrala avtalenger förutsättningarna förfortsatta lokala förhandlingar. Vilkalöneökningar det ger kan vi endast avläsa efter periodens slut. Föregående avtalsperiodgav läkarkårenenmycket bra löneutveckling, och vårt mål är naturligtvis att det ska fortsätta på samma sätt.

De lokala läkarföreningarna har redan satt igång arbetet medårets förhandlingar, på det viset kan vi åstadkomma beetydligt mer än genom fortsatta centrala förhandlingar.