Malou Hultcrantz har i själva verket skrivit ett referat av BMJ-artikeln på redaktionens förfrågan. Detta kunde tydligare ha framgått av presentation och rubriksättning.

Vi vet erfarenhetsmässigt att »evidensbaserade rekommendationer« publicerade i stora internationella tidskrifter får genomslag även i Sverige, och det var anledningen till att vi ville ha ett referat. Skriftväxlingen kring referatet visar att det var viktigt att ta upp BMJ-artikeln i Läkartidningen eftersom uppfattningarna i Sverige om vad som är evidensbaserat uppenbarligen avviker från BMJ-artikelns slutsatser.