I flera år har det duggat rapporter om hälsoeffekter av ett glas rödvin per dag, företrädesvis från vinodlande länder, såsom Frankrike m fl. Mer undanskymt har det påvisats ämnen i skalet på de blå vindruvorna som motverkar uppkomst av aterioskleros; kanske är det detta ämne mer än vinets alkoholeffekt som förvillat statistiken.
Undertecknade är medlemmar i helnykterhetsföreningen Vita Bandet i Södra Dalarna; det är en internationell kvinnoorganisation på kristen grund som även kämpar för fred.
Vi har i vår egen organisation och i Vita Bandets tidning liksom i andra helnykterhetsorganisationer, på riksmöten etc i många år kunnat konstatera att helnykterhet medför ett längre och friskare liv. 90- och 100-åringar är inte ovanliga i våra led.
Jag vore tacksam för litteraturreferenser till de artiklar som blandar ihop helnykterhet och måttlighetssdrickande. Den senare termen betyder väldigt olika mängder beroende på vem som använder den.