»Får jag be om största möjliga tyyyystnad …« Det känns som om den svenska läkarkåren har anammat cirkusdirektör Bronetts uppmaning. Det är faktiskt jävligt tyst beträffande vårt nya usla avtal rörande löner och arbetstid. Är Ni nöjda?? Det är inte jag. Andra fackförbund strejkar. Vad gör vårt????? Pinsamt …