Diskussionen mellan Peter Nilsson och Arne Melander-Gunnar Ågren om primärprevention (LT 8/2005, sidorna 576-9 och LT 10/2005, sidorna 783-5) är naturligtvis högintressant för mig som allmänläkare. Peter Nilssons inlägg tycker jag präglas av måttfullhet, sunt förnuft och kunnighet. För min egen del har hans inlägg bringat en hel del klarhet i detta komplexa område.

Med anledning av deras argumentation vill jag fråga Melander-Ågren: Om någon av er befanns ha följande riskprofil: blodsocker upprepade 6,0-6,5, blodtryck 160/95-100, upprepade totalkolesterolvärden 6,5-6,8, pappa haft »ålderssocker« och flera på hans sida fick stroke när de var kring 75 år.

Handen på hjärtat – förutom att förbättra er livsstil, skulle ni verkligen avstå från blodtrycksmedicin och statin? I så fall, är ni då medvetna om vilken risk ni skulle ta?

För min del är det i alla fall ingen tvekan. Jag skulle be min doktor skriva ut enalapril och simvastatin om han inte själv föreslog det.