»Finns tidigare prejudikat inom somatiken, där en kollega dömts för vållande till annans död för en förseelse som i HSAN endast lett till en erinran?« Det frågade Margda Wærn och Hans Ågren, dåvarande vetenskaplig sekreterare respektive ordförande i Svenska psykiatriska föreningen, i LT48/2004 (sidan 3940) sedan en psykiater av tingsrätten dömts för vållande till annans död genom att ha avvisat tvångsvård av en patient som sedan tog sitt liv. Förbundsjurist Margareta Berg svarar här:

Inget prejudikat
Att läkares och annan hälso- och sjukvårdspersonals yrkesansvar utkrävs i brottmål vid allmän domstol är ovanligt. Något prejudikat av det slag som Margda Wærn och Hans Ågren frågar efter finns veterligen inte. Läkarförbundets politik är emellertid att händelser inom sjukvården skall rättsligt prövas inom instansordningen HSAN, länsrätt, kammarrätt etc.
Detta är den instansordning som har bäst kunskap om sjukvårdens förutsättningar. Den har också att tillämpa ett för sjukvårdens förutsättningar anpassat regelverk. Ordföranden i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd, Robert Leth, och undertecknad skrev en artikel på det temat 2004, »Vad är oaktsamt i en högriskverksamhet?« (LT 28–29/2004, sidan 2348). I den artikeln utvecklas närmare varför det är olämpligt att läkares och annan hälso- och sjukvårdspersonals eventuella oaktsamhet i yrkesutövningen bedöms i brottmålssammanhang.

Yrkesförsäkring
I sammanhanget passar det bra att uppmärksamma att den yrkesförsäkring som SalusAnsvar erbjuder innehåller ett rättsskyddsmoment, som täcker försvarar-/advokatkostnader vid åtal vid allmän domstol. Försvararrollen i brottmål är i första hand förbehållen advokatkåren, varför Läkarförbundet i dessa fall har begränsade möjligheter att erbjuda medlemsservice på samma sätt som i t ex anmälningsärenden. Av den anledningen har förbundet sett till att medlemmarna erbjuds försäkringsskydd genom SalusAnsvars yrkesförsäkring.