Det blad som bifogas Fass 2005 är en följd av de regler som gäller enligt Personuppgiftslagen, PUL. Företaget Cegedim, som driver det mest omfattande adressregistret till hälso- och sjukvårdspersonal, är skyldigt att bilägga upplysningarna med Fass 2005. Företaget är bla skyldigt att meddela hur man går tillväga för att inte längre stå med i registret. Informationen har bifogats Fass sedan flera år.
Dessvärre har formuleringen inte blivit den bästa, utan kan uppenbarligen missuppfattas. LIF beklagar detta. Vi kommer att se till att Cegedim ändrar detta till Fass 2006.
Man kan avstå från att få all form av information från enskilda läkemedelsföretag utan att för den skull behöva avstå från Fass. Allt annat är fel.
Fass har sedan tillkomsten 1966 varit det främsta hjälpmedlet, mycket uppskattat, vid förskrivning av läkemedel och kommer så att förbli i både tryckt och elektronisk form. Fass bygger helt på av myndigheterna godkänd information.
För övrigt kan jag upplysa Birger Andersson om att även Läkemedelsverket använder Cegedim som adresskälla.