I mitt arbete som ögonläkare har jag genom åren konsulterats av patienter med diffus värk runt öga och över tinningregionen. Många har inte haft några tecken på engagemang i ögonen, ej heller haft tecken på någon specifik sjukdom, men i deras anamnes har det funnits nackbesvär. Ett flertal patienter har härlett sina nackbesvär till en genomgången whiplashskada.
För snart fem år sedan drabbades jag själv av en whiplashskada med värk i nacke, i panna och runt höger öga, tinnitus, sönderslagna tänder, hörselnedsättning samt betydande sömnproblem.

Ingen ersättning
Mina patienter, som angivit whiplashskada i anamnesen, har vid återbesök fått redogöra mer ingående för sina besvär. Det visar sig då att många av dem beskriver likartade upplevelser, som jag själv drabbats av. Besked från respektive försäkringsbolag till de drabbade har ofta varit att dessa besvär inte haft med den här typen av skada att göra. De har således inte fått några ersättningar trots att deras livskvalitet markant försämrats.
I samband med genomgångna rättegångar gällande min egen whiplashskada har jag därför diskuterat med advokater, åklagare och domare vilka erfarenheter de haft när det gäller whiplashskador. Då framkom att uppskattningsvis en tredjedel av dessa patienter drabbats av sömnproblem, tinnitus och hörselproblem förutom nackbesvär. Försäkringsbolagen har hävdat att deras sakkunniga inte ansett att det skulle finnas något samband och har därför inte betalat ut några ersättningar.
Jag har även diskuterat saken med rehabiliteringsläkare och ortopeder. Deras bedömningar, att samband föreligger mellan inträffade olyckor och patienternas besvär, har påfallande ofta underkänts av de doktorer, som försäkringsbolagen har som konsulter.Enligt vad rehabiliteringsläkare, ortopeder, advokater och åklagare berättat för mig, går domstolarna i de flesta fall på de bedömningar som försäkringsbolagens specialister har presterat.

Klarläggande debatt behövs
Av det ovannämnda kan man dra slutsatsen att det behövs en klarläggande debatt om huruvida drabbade fått den hjälp och ersättning som de egentligen borde varit berättigade till. Debatten bör också gälla vilka grundläggande vetenskapliga fakta som ligger bakom de bedömningar som försäkringsbolagens konsultdoktorer bygger sina slutsatser på!