Symptomen vid prostataförstoring finns beskrivna i läroböcker, i broschyrer och på nätet. Om svag urinstråle med avbrott, startsvårigheter, täta trängningar, tendens till krystning, efterdropp och dålig tömning står att läsa både på urologernas hemsida och om man tar del av nätdoktorers och skattningsskalors beskrivningar. Vi har själva upplevt en del av dessa tecken sista åren men också noterat en annan tendens.

Att luta sig framåt
Vattenkastningen underlättas vid lätt framåtböjning, gärna så att en hand lutar sig mot kaklet/väggen bakom toalettstolen. Framåtlutningen av kroppen tycks öka kraften i strålen som blir mer samlad. Avbrotten blir färre och tömningen mer fullständig. En mekanisk effekt sannolikt och krystningen underlättas. Att detta praktiserats av andra män i prostataåldern gavs bekräftelse på för en tid sedan. I radions P1 intervjuades en fackföreningsföreträdare som i sin ungdom varit hotellstäderska. Hon var mån om att göra ett gott städarbete men hennes chef som ofta kritiskt inspekterade rengöringen hade ett speciellt sätt att ifrågasätta resultatet. Det var att se om eventuella fettfläckar/märken fanns kvar på väggen bakom toalettstolen. Hade äldre män bott på rummet fanns där ibland fläckar som inte uppmärksammats även av en noggrann städare.
Vi vet inte omfattningen av detta fenomen vid prostataförstoring – framåtlutning vid vattenkastning med åtföljande stöd mot väggen med möjliga handavtryck!
Företeelsen kan behöva kartläggas – ett uppslag till vidareutveckling och forskning, för både allmänläkare och urologer.



En man kan ju gå in i väggen för mindre!