Dr Fagius ifrågasätter i sin kommentar vårt förslag till handläggning av transitorisk global amnesi (TGA). Artikelns syfte är i första hand att framhålla att TGA förekommer även hos yngre. Det är dock betydligt ovanligare än hos äldre, och utredningen av yngre individer har anpassats därefter, med tanke på möjliga differentialdiagnoser. Vi anser således att det är motiverat med neuroradiologisk undersökning, medan nyttan med ett EEG kan diskuteras. När patienten är äldre än 40 år, och den behandlande läkaren har vana vid tillståndet, håller vi med dr Fagius om att observation kan vara tillräcklig.
Slutligen kan vi inte motstå att förmedla en släktanekdot som illustrerar hur enkel man kan göra handläggningen av TGA hos äldre. CNs farmor drabbades en gång av TGA. Det visade sig senare att den utlösande faktorn var att hon blivit utskälld av sin svägerska per telefon. Farmor var änka och hon ringde därför sin son. Hon ringde flera gånger och upprepade varje gång att hon kände sig konstig och inte förstod vad som hänt. Efter fjärde samtalet sa hennes son (som inte är läkare) till henne att skriva följande på en lapp och lägga den vid telefonen: »Jag har tappat minnet. Lennart vet om det!« Nästa dag mådde farmor bra igen.