Läkemedelsverket om SSRI till gravida och risk för påverkan på fostret: