Då en artikel som sänds för publicering i Läkartidningen blir föremål för referentbedömning får referenten kännedom om vem som är författare. Det är inte något allmänt accepterat förhållande vid referentbedömning i vetenskapliga tidskrifter. Uppfattningen att referenten skulle bedöma artikeln likvärdigt oavsett kännedom om vem som är författare är inte trovärdig.
I stället kan man i hög grad misstänka att referenten kan få en förutfattad positiv eller negativ inställning, allt efter vederbörandes kännedom om vem som skrivit artikeln. Blotta misstanken om sådan mannamån är i sig väl grundat motiv för att ta bort den rådande regeln. Det hela styrks av att referentens kännedom om vem som är författare helt saknar värde för bedömning av artikeln i fråga.
Läkartidningen skulle tjäna i anseende om sådan förändring genomfördes.