Med anledning av notisen i nr 26–27/ 2005 om professor Eric Ask-Upmarks aversion mot Blekinge: Enligt vad jag funnit från flera källor var det inte Blekinge som Ask-Upmark föraktade utan Listerlandet, som är en triangelformad halvö längst västerut i Blekinge. Han ansåg alltså att befolkningen på Listerlandet var särdeles degenererad. Ask-Upmark var sannlolikt influerad av rasbiologiska uppfattningar och fördomar om att man kunde kategorisera en hel provins som degererad eller framstående. Varför han föraktade Listerlandets invånare vet jag inte, kanske hade han erfarenhet av patienter från denna trakt och deras eventuella medicinska defekter.
Visst finns det rester av befolkningsisolat i särdeles otillgängliga trakter i Sverige. Hög frekvens av Huntingtons korea i socknarna Norsjö och Anundsjö i Västerbotten respektive Ångermanland har ju ansetts höra ihop med kusingiften sedan flera generationer. Sådana befolkningsisolat verkar dock osannolika i kusttrakter som Blekinge.