Det är mycket bra att det numera finns en lång rad medicinska »Open access journals«. En del uttalanden i Peter Tillhammars referat från Vetenskapsfestivalen (LT nr 30–31/2005) tycker jag är omotiverat negativa till öppna tidskrifter. Nu är alla svenska sjukhusbibliotek med i konsortiet Eira som förhandlat sig till rimliga priser för prenumeration på elektroniska upplagan av alla medicinska tidskrifter från flera stora förlag. Hade det varit möjligt utan konkurrens från de öppna tidskrifterna och det stöd de fått från många ledande universitet och forskningsorganisationer jorden runt?
Alla med tillgång till Internet kan läsa de öppna tidskrifterna gratis. Nobelpristagaren Harold Varmus blev Bill Clintons chef för National Institutes of Health och lanserade då idén med öppen tillgång till forskningsresultaten för alla forskare, kliniker och andra människor jorden runt. Han föregår med gott exempel genom att flitigt publicera sig i tidskrifter från både BMC och PLoS (se nedan).
Pröva själv att läsa öppna, elektroniska tidskrifter. Gå in på www.biomedcentral.com och du finner en lista över fler än 150 elektroniska tidskrifter som Biomedcentral ger ut. Välj din specialitet, tex infektionssjukdomar, och bläddra i BMC Infectious Diseases (impaktfaktor 2,07; de flesta BMC-tidskrifter har dock ännu inte impaktfaktor), AIDS Research and Therapy eller Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials eller någon annan intressant tidskrift.

Du betalar ingenting
BMC startades av den brittiska allmänläkaren Fiona Godlee, som också startade Clinical Evidence och nu är chefredaktör för BMJ. Författarna betalar i allmänhet 480 euro för att få sitt arbete publicerat. Du betalar ingenting för att läsa de flesta av tidskrifterna. Referentgranskningen är ofta öppen och publiceras då i anslutning till artikeln – förvisso en radikal innovation i fackgranskarnas så slutna, anonyma, hemliga värld (se LT 30–31/2005 sidan 2094).
Pröva sedan en annan öppen, elektronisk tidskrift, PLoS Medicine, som du finner på www.plosjournals.org (PLoS betyder Public Library of Science). PLos Medicine är en allmän medicinsk tidskrift med målen att vara gränsöverskridande och översätta grundforskning till kliniska undersökningar och föra ut kliniska forskningsresultat till den praktiska sjukvården. Två svenskar och minst en Nobelpristagare finns i »the editorial board«. Siktet är nog att komma upp i den finaste klassen, hos NEJM, JAMA, Lancet och BMJ. Man är inte där än, men kanske på väg dit.
*
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Jag är medlem av »the editorial board« för BMC Pediatrics.