Lars Linnersten har i sitt inlägg i LT 28–29/2005, sidan 2093, nog missförstått min artikel i Medicinsk Axess nr 2/2005. Kanske beror det på att han baserar sitt inlägg på ett citat och inte på hela artikeln?
Det jag angripit är det så kallade närsjukvårdskonceptet, där kontinuerlig personlig kontakt mellan familjeläkare och patient inte är det centrala, där läkarvård ersatts med läkarbesök och där vården styrs av bokningssköterskor utan personlig kännedom om patienterna.
Att en primärvård uppbyggd enligt närsjukvårdsmodellen blir en b-sjukvård beror inte på att sköterskor och läkare som arbetar i den skulle vara mindre kompetenta utan på att denna organisationsmodell inte främjar kontinuitet och kvalitet.

Visionen är Protos
Under mina mer än 25 år som allmänläkare har även jag haft förmånen att samarbeta med många mycket kompetenta sjuksköterskor. Om denna höga kompetens skall komma patienterna till nytta behöver vi en primärvård där generalistperspektiv och personlig kontinuerlig vård utgör ledstjärna för såväl sjuksköterskor som allmänläkare.
Den vision jag har för utvecklingen av primärvården i Sverige är densamma som presenteras i Läkarförbundets förslag Protos. Vårdfacket och Landstingsförbundet (numera Sveriges Kommuner och Landsting) delar uppenbarligen inte denna vision. Gör Lars Linnersten det?