Vi uppskattar Gunnar Jacks´ vidgning av diskussionen till att omfatta frågan om hur maten ska räcka till jordens växande befolkning. När det gäller vattenförbrukningen är vår bedömning, baserad på samma referens som Jacks´ [1], att paleolitisk kost faktiskt kan kräva mindre mängd vatten än dagens genomsnittliga västerländska kost, förutsatt att köttintaget inte överskrider ca 3 hg per person och dag.
I nedanstående tabell har vi utgått från 230 g kött, varav 130 g från gris, kyckling och ägg. Resultatet, en förbrukning på knappt 3 m3 vatten/dag, är väsentligt mindre än de 4 m3 som anges som normalt för Sverige.
Det kan tyckas förvånande att siffran är något lägre än den som beräknats för vegetarisk kost [1], men anledningen är att paleolitiska vegetabilier (grönsaker, frukt, rotfrukter) har relativt låg vattenförbrukning och att näringstätheten hos den paleolitiska kosten leder till ett lägre kaloriintag.

Skilj på blått och grönt vatten!
Det är i sammanhanget viktigt att skilja på blått vatten (åar, sjöar, konstbevattning) och grönt vatten (markfuktighet, avdunstning, regn). Grönt vatten finns i mycket större mängd, och det anses att diskussionen har fokuserats för mycket på konstbevattning och för litet på att bevara mark och växtlighet i tropikerna [2]. Det fattiga Afrikas jordbruk är mer beroende av grönt vatten än av blått, och effektiviseringspotentialen globalt anses vara störst för grönt vatten.
Om inälvor konsumeras regelbundet, och naturbeteskött från frigående djur ersätter kött från djur uppfödda på kraftfoder, kan vattenförbrukningen minska. Arbetsinsatsen blir inte nödvändigtvis större för produktion av naturbeteskött.
Vid KC-ranch i Skåne, där produktionen är 177 ton kött och arbetsinsatsen är 11000 arbetstimmar, är tidsåtgången mindre än 4 minuter per kg producerat kött (Kumm K-I, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala, opublicerade data).
Samtidigt är den energi som krävs för produktionen mindre än 10 MJ/kg kött, att jämföra med 37 MJ/kg för kött från konventionell svensk uppfödning [3]. Om 4 minuter per kg kött måste medföra dyrare livsmedel beror naturligtvis på jordbrukspolitik, bidragssystem och handelns påslag.
Vad gäller energiförbrukning globalt tycks paleolitisk kost förbruka mindre energimängd vid produktionen av livsmedlen, medan tillsatsenergin blir högre än för svensk normalkost [4]. Om tillsatsenergin produceras med biobränslen bör miljöbelastningen därför bli likartad.