Johan Lagerfelt undrar i Läkartidningen 30–31/2005 (sidan 2171) hur Läkarförbundet och WMA, World Medical Association, har agerat för att visa solidaritet med den palestinske läkare och de fem bulgariska sjuksköterskor som är dömda till döden i Libyen. De är anklagade för att medvetet ha smittat mer än 400 libyska barn med HIV genom förorenat blod.
Det är en fruktansvärd tragedi för alla inblandade. Hur kan vi agera på bästa sätt för att visa vår solidaritet men framförallt för att påskynda en rättvis rättslig prövning?
Inom Sveriges läkarförbund är vi medvetna om situationen och frågan har diskuterats vid ett flertal tillfällen i WMA. Då flera sjuksköterskor är involverade har WMA kontakter med ICN, International Council of Nurses, som har engagerat sig mycket och haft ett flertal kontakter med olika parter.
WMA och ICN gör för närvarande gemensamt bedömningen att det inte gagnar de berörda individerna att organisationerna agerar offentligt. Det är en mycket svårhanterlig politisk situation och det är många andra internationella politiska frågor som påverkar bedömningen, vilket gör situationen oberäknelig. Om situationen förändras/förbättras och bedömningen blir en ändrad strategi kommer WMA att fortsatt arbeta tillsammans med ICN för att hjälpa kollegan och sjuksköterskorna till en korrekt legal bedömning.