Omständigheternas makt och tillfälligheter påverkar våra liv. Följande lilla historia kan illustrera detta.
Läkartidningen hade i våras en liten artikelrunda om PSA-värden och prostata. Med en umgängeskrets av regelbundna motionärer, arbetskamrater, grannar och ordensbröder huvudsakligen i övre medelåldern slog det mig att det kan ju finnas någon bland dessa som har avvikande värde. Även om de kunniga på området är oense om PSA-provets värde (senast i LT 36/2005, sidorna 2498-500), så är det trots allt relativt lätt och billigt att göra en screening.

38 nappade
Sagt och gjort. Information om provtagning, om varför och hur gick ut till kamrat- och arbetskretsen. Totalt nappade 38 på erbjudandet. Ingen angav några symtom av allvarligare art. Efter någon dag kom svaren från labbet. En person hade förhöjt värde – jag själv!
Efter undersökning och biopsi väntar nu lymfkörtelexstirpation, hormonbehandling och strålning. Tack vara den tidiga upptäckten är prognosen tämligen god. Jag kunde inte låta bli att berätta om detta – till gagn för någon annan?