Debatten om huruvida endast apoteken skall få sälja läkemedel har hittills handlat om god och säker läkemedelshantering, hög tillgänglighet i hela landet, låga priser samt farmaceutisk kompetens hos dem som säljer läkemedlen. Detta sammanfattas väl i Elisabet Ohlins intervju med Eva Nilsson Bågenholm i Läkartidningen 23/2005 (sidan 1796).

Glukosamin klassat som läkemedel
Glukosamin i form av tabletter Glucosin (glukosaminsulfatnatriumklorid) har sedan årtionden sålts av hälsokosthandeln och använts för behandling av artros. I slutet av år 2002 fann Läkemedelsverket i kontrollerade vetenskapliga studier att glukosamin har den påstådda effekten på artrosbesvär. Det blev då klassat som läkemedel och får nu endast säljas av apotek.
Läkemedelsverket valde då tabletter Artrox (glukosaminhydroklorid) från Pfizer AB, som kom först med sin ansökan. En litteraturgenomgång visar dock att glukosaminsulfat (Glucosin) är långt mer väldokumenterat än glukosaminhydroklorid (Artrox) [1-3]. Glucosin var en produkt som köptes av många, och kunderna var mycket nöjda.

Tillåt försäljning som tidigare
Ett stort antal av dessa har nu klagat över att Artrox inte alls har samma goda effekt. Jag har själv haft patienter som gjort samma erfarenhet. Gångsmärtor i tex knäna försämrar livskvaliteten för många människor. Därför bör man snarast tillåta att Glucosin på nytt får säljas som tidigare. Att öka livskvaliteten för människan är ju en av läkekonstens/medicinens främsta uppgifter. Glukosamin kan också tas upp i debatten om generisk förskrivning [3].
@>