Lena-Maj Anding (mp) skriver i Läkartidningen 40/2005 (sidan 2882) om miljöpartiets projekt i Stockholms läns landsting att sprida idéer kring alternativmedicin. Anding är naturligtvis fri att sätta sitt hopp till vilka medicinska metoder som helst – så länge hon inte pådyvlar dem på andra. Eller låter någon annan betala.

»Ginseng eller sjukhussäng?«
Det är emellertid precis vad som sker i Stockholms läns landsting. Under devisen »Vaccin eller växtmedicin?« har miljöpartiet i Stockholms läns landsting bjudit in till en workshop. »Magnecyl eller massage?« och »Ginseng eller sjukhussäng?« har det hetat andra dagar.
Syftet har naturligtvis varit att bredda det offentliga, dvs skattefinansierade, vårdåtagandet till att även gälla naturmedicin. Homeopati, zonterapi, kristaller och schamaner – alla skall få rymmas i landstinget är det tänkt.

Kö till palliativ cancervård
I Stockholms läns landsting ingår miljöpartiet i den politiska majoriteten. De bär ansvaret för att närmare två miljoner människor skall få en trygg och säker sjukvård. Det är inte precis så att det saknas arbetsuppgifter.
På grund av politiska beslut råder det exempelvis kö till palliativ cancervård. Patienterna är fler än sjukhussängarna, och för dem utgör ginseng inget tillfredsställande alternativ.

Landstingen måste säga nej
Landstingen i Sverige måste säga stopp. Det är inte inskränkt att som medborgarrepresentant säga nej till skattefinansierad alternativmedicin. I samma stund säger man ja till exempelvis palliativ cancervård, ty resurserna är hämtade ur samma pengapåse.
Skattefinansiering av alternativmedicin hotar den solidariskt finansierade sjukvården. Legitimiteten för en sjukvård vars kostnad vi delar gemensamt går förlorad i den stund dörren öppnas för hokus pokus. Vi kan då inte längre förklara och försvara varför alla skall vara med och betala till samma system.