I recensionen av Larsson och Rubertssons bok »Intensivvård« (Läkartidningen 45/2005, sidan 3405) nämner Lars Berggren även den första svenska boken om intensivvård som utkom 1968 och påpekar dess betydelse. Han utser där, förutom Lars Westermark och Åke Wåhlin, mig som medförfattare till denna utgåva – något som är mycket hedrande för mig men tyvärr fel.
Det var först med den större revisionen (4:e upplagan) på 1980-talet som jag gjorde entré bland författarna. Den som däremot var en viktig medförfattare av orignalupplagan var dåvarande avdelningsföreståndaren vid Karolinska sjukhusets centrala intensivvårdsavdelning Ansje van der Vliet. Hon var en mycket kompetent sjuksköterska, vars tankar om organisation och vård på intensivvårdsavdelningar spelade stor roll för bokens utformning.