Efter prognoser som tyder på att det globala antalet dödsfall i trafikolyckor snart kommer att överstiga antalet döda i aids, beslöt FNs generalförsamling i slutet av oktober att inrätta en minnesdag för trafikoffer samt att uppmana världens regeringar att förbättra trafiksäkerheten.

Fler dör i trafiken än i väpnade konflikter
Dödsfall i trafikolyckor överstiger redan dödsfall på grund av väpnade konflikter trefaldigt. Det årliga antalet dödsfall i trafiken uppskattas till 1,2 miljoner, medan dödsfall i väpnade konflikter ligger omkring 310000 per år enligt World Health Report 2001 [1]. De flesta av dem som dödas eller skadas tillhör inte socialgrupper som äger bilar. De kommer från fattiga länder eller från fattiga grupper i rika länder. Så var till exempel 96 procent av alla trafikdödade barn från låginkomst- eller medelinkomstländer. I rika länder är risken för att ett barn ska omkomma i trafikolycka dubbelt så stor i familjer utan bil som i familjer med bil [2].
Men det är inte bara i direktkontakt med bilar som trafiken orsakar ohälsa. Antalet konflikter orsakade av olja har ökat. Eftersom efterfrågan på olja väntas öka kraftigt, inte minst på grund av motoriseringen av Kina, Indien, Latinamerika och Afrika, är ökade konflikter kring utvinningen av olja sannolika.
Vidare dör uppskattningsvis 160000 människor varje år på grund av klimatförändringar orsakade av koldioxidutsläpp från förbränningsmotorer, vilket är många fler än t ex antalet döda i terroristhandlingar [3].

Fler förslag välkomnas