Mattias Aurell påpekar i en kommentar till artikeln om de nya nordiska näringsrekommendationerna (NNR) [1] att rekommendationer om salt inte nämns specifikt. Det är glädjande att Aurell finner artikeln i övrigt läsvärd. Avsikten med min artikel var att kortfattat redogöra för innehållet i NNR med tyngdpunkt på nyheter och förändringar som införts sedan den tredje upplagan från 1996.

Rekommenderat intag
Att inte salt tas upp specifikt kan uppfattas som ett förbiseende, vilket inte är avsiktligt. Rekommendationen om en begränsning av intaget av natrium (som koksalt) kvarstår i stort sett oförändrad sedan 1996. Populationsmålet är en minskning av intaget till 6 gram salt per dag för kvinnor och 7 gram per dag för män, motsvarande 2,3 respektive 2,8 g/d natrium. En ytterligare sänkning till 5–6 g salt per dag kan ge ytterligare fördelar [1, 2].
Aurell nämner att salt numera ingår som ett av kriterierna för nyckelhålsmärkning av vissa produktgrupper.

Diskuterar med livsmedelsbranschen
Livsmedelsverket har vidare inlett diskussioner med livsmedelsbranschen om förutsättningarna för att sänka salthalten i olika produktkategorier, även de som inte omfattas av nyckelhålsmärkningen. Syftet är att åstadkomma en successiv sänkning av salthalten i en rad produkter för att så småningom kunna uppnå rekommendationerna.