Jag är medveten om att man redan för länge sedan anade att något kunde vara fel med skeppskosten. Så tidigt som 1227 gjordes försök med tillägg av frukt som äpplen, päran och citroner, men någon »beprövad medicin« för sjukdom blev detta inte förrän James Lind 1747 gjorde sin kontrollerade studie på tolv sjömän, som led av sjukdomen med munsår och andra symtom.
De isolerades i samma rum ombord på fregatten Salisbury. Sex par behandlades med vitrioldroppar, sjövatten, och olika kryddblandingar eller apelsiner och citroner. Efter sex dagar tillfrisknade bara den sista gruppen, resten blev sämre. Därefter publicerade Lind sina resultat i boken, »A Treatise of the Scurvy«. Detta blev utan tvivel det första exemplet på »Evidence-based medicine« och motsatte dåtidens »beprövade medicin« av vitrioldroppar.